1


2011

 

Informační servis

Odpověď ředitelky SVK Kladno na otevřený dopis regionu SKIP Střední Čechy

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 1. prosince 2010 projednalo a schválilo rozpočet Středočeského kraje na rok 2011. Součástí rozpočtu byla i kapitola Kultura, v níž je zahrnut dotační titul Regionální funkce knihoven. Výše tohoto dotačního titulu byla schválena ve výši 5 mil. Kč. Zahrnuje mzdové prostředky a prostředky na provoz pověřených knihoven Benešov, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Příbram a SVK v Kladně ve funkci pověřené knihovny pro region Kladno, tj. bez financí na centrální krajskou funkci. SVK byla Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje vyzvána, aby připravila návrh na rozdělení této částky jednotlivým pověřeným knihovnám. Klíčem k rozdělení byl počet obsluhovaných neprofesionálních knihoven.

Porada pověřených knihoven se uskutečnila 19. ledna 2011. Na ní byly ředitelky seznámeny s vývojem přípravy rozpočtu SK včetně částky na regionální funkce i s částkou, kterou jednotlivé knihovny obdrží. Ta je srovnatelná s rokem předcházejícím.

Kromě dotačního titulu Regionální funkce knihoven mohou knihovny žádat o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v oblasti podpory obecních knihoven. Dotace z tohoto fondu jsou adekvátní náhradou do roku 2009 využívaného dotačního titulu na podporu knihoven zřizovaných obcemi v rámci Regionálních funkcí knihoven.

PhDr. Jiřina Kádnerová
Středočeská vědecká knihovna v Kladně

RSS
    SKIP