1


2011

 

Co nového ve SKIP

Studijní zájezd do francouzských knihoven

(Dokončení)

30. 10. 2010

Méty: Médiathéque du Pontiffroy, Médiatheque Jean Macé (Borny)
Méty se 124,5 tis. obyvateli, jsou správním centrem regionu Lotrinsko a departmentu Moselle. Leží na soutoku řek Mosela a Seillee. Město je rodištěm slavného básníka Paula Verlaina.

Médiathéque du Pontiffroy je ústřední městkou knihovnou (mediatékou) v Métách s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Počátkem r. 2011 bude rozšířena o nově zrekonstruovanou přilehlou budovu. Pro výpůjční služby používá mediatéka systém tarifů uživatelských poplatků - základní 1. tarif/tištěné dokumenty a periodika, 2. tarif/multimédia. Tento systém je rozšířen ve většině veřejných knihoven ve Francii. Zajímavým nápadem je tzv. demotéka (demothéque) - speciální fond regionálních kapel a interpretů, výpůjčkou nosiče uživatel podporuje samotného hudebníka. Překvapením byla výstava české knižní grafiky a ukázka autorských a obsahových bohemik fondu.

Médiatheque Jean Macé (Borny) je jedna z 5 poboček ústřední knihovny. Sídlí v nově zrekonstruované a rozšířené jednopatrové budově. Mediatéka J. M. B. patří svými službami mezi komunitní knihovny. Nabízí přívětivé místo pro setkávání místních občanů, prostor pro výchovu, sebevzdělávání a trávení volného času. Pořádá se zde řada kulturně-vzdělávacích akcí zejména pro děti a mládež, aktuálně výstava manga, ve Francii velmi populárního komiksového žánru, s doprovodným programem (výtvarné soutěže, přednášky, projekce, karneval). Pobočka zaměstnává 18 knihovníků včetně vyškolených animátorů akcí. Zajímavý interiér (kombinace dřeva, kovu a barevných ploch zdí) nepostrádá propojení regálů s fondem s pohodlným sezením, dětské koutky, multimediální a počítačová zákoutí a studijní místa.

Závěr

Na základě prohlídek uvedených knihoven lze hodnotit úroveň francouzských knihoven jako vysokou. Je zřejmé, že zde byly a jsou vynaloženy do knihoven nemalé finanční prostředky. A to nejen na jejich restrukturalizaci a nová řešení či vybavení, ale i na realizaci a výstavbu řady nových projektů. Knihovny ve Francii mají pozici významných kulturně-vzdělávacích center měst, univerzitních kampusů či samotných regionů. Přijetí ve všech knihovnách byla velice přátelská, vstřícná a otevřená, hostitelé byli na každou naši návštěvu vždy výborně připraveni.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, zvláště členům Komise pro zahraniční styky SKIPu. Studijní cesta po Francii byla opět vydařenou a rozhodně inspirativní akcí.

RSS
    SKIP