1


2011

 

Co nového ve SKIP

Zpráva o hospodaření SKIP za rok 2010

V roce 2010 byly příjmy  SKIP 2 687 134,75 Kč.

  • dotace od MK ČR  na  projekty z programu Knihovna 21. století  ve výši 357 000 Kč,  dotace na IFLU  ve výši 40 724,53 Kč, Bulletin  SKIP částka 30 000 Kč,
  • vybrané členské příspěvky SKIP celkem  1 150 650 Kč,
  • dalšími příjmy  SKIP byly úroky z BÚ ve výši  3 137,75 Kč,
  • daněné příjmy  ve výši  1 086 347,- Kč se skládají z:
  • prodeje publikací a předplatného za Bulletin SKIP 25 214 Kč,
  • inzerce v Bulletinu SKIP, SKANSKA a prezentace firem na akcích pořádaných SKIP ve výši 505 000 Kč,
  • účastnických poplatků na seminářích pořádaných SKIP  ve výši  552 042 Kč,
  • vratky (mylné platby) 4 091 Kč.

V roce 2010 byly výdaje  SKIP 2 437 944,63 Kč.

Výdaje z dotace 447 000,00 Kč
Výdaje  daňově uznatelné 632 871,00 Kč
nákup materiál 34 272,00 Kč
dohody o provedení práce 98 228,00 Kč
služby 502 371,00 Kč
Výdaje z členských příspěvků 1 358 073,63 Kč
náklady na navýšení dotace materiál 25 395,00 Kč
náklady na navýšení dotace služby 181 971,98 Kč
náklady na navýšení dotace dohody 101 569,00 Kč
dohody o provedení práce - ostatní 55 949,00 Kč
služby ostatní 201 238,00 Kč
ceny do soutěží 51 407,00 Kč
cestovné tuzemské 123 438,00 Kč
dary, květiny 8 475,00 Kč
nákup materiálu 23 057,00 Kč
občerstvení, stravné 210 081,00 Kč
poštovné 45 677,00 Kč
poplatky bance 24 258,79 Kč
SW - účetnictví 8 436,00 Kč
tisk - Bulletin, letáky, plakáty 101 331,00 Kč
provozní režie nájem, školení, web apod. 84 188,60 Kč
příspěvky IFLA 17 705,06 Kč
členské příspěvky jiným organizacím
IBBY, Unie zaměstnavatelů, Asociace muzeí a galerií, EBLIDA,
Spolek pro obnovu venkova
70 696,20 Kč
příspěvek na happening 23 200,00 Kč
Hospodářský výsledek 249 190,12 Kč

Daňový základ pro rok 2010 je 451 145 Kč.
Odvod daně právnických osob ve výši 28 690 Kč.

Zpracovala: A. Kvasničková
Schválil VV SKIP dne  23.2. 2011

RSS
    SKIP