1


2011

 

Atlas

KKK aneb Knihovna, kino, kavárna v Semilech

Knihovnictví a informační služby pro veřejnost procházejí v posledních letech velkými proměnami a rychlým vývojem. Prostory veřejných knihoven začínají sloužit dalším potřebám. Je třeba zvyšovat počet internetových míst, knihovna se stává prostorem, kde se lidé scházejí k mnoha dalším aktivitám. To vše klade vyšší nároky na zajištění plochy. V Semilech jsme získali v roce 2000 budovu města v ulici Ke Stadionu, kam jsme se nadšeně stěhovali, aniž bychom si tehdy připustili, že nebude dlouho trvat a my začneme bojovat s místem. V té době uprostřed města chátral prázdný objekt kina Jitřenka, které sloužilo veřejnosti až do roku 2004, kdy bylo uzavřeno.Vzhledem k tomu, že velikost sálu byla pro současné potřeby města Semily předimenzovaná a s ohledem na skutečnost, že instalace byly ve velmi špatném technickém stavu, byla zpracována první studie jeho opravy. Pro řadu okolností však k rekonstrukci nedošlo. Až po nástupu nového pana starosty byla v roce 2007 zpracována nová variantní studie a padl i návrh, že by zde po velké rekonstrukci mohla být v přízemí kavárna a ve třech patrech knihovna, která by získala více než dvakrát takovou plochu. Nabídku jsme přijali s radostí. Samozřejmě, naskočila ihned řada otázek, obávali jsme se nejistého. Nemalým problémem byl i odpor určité části bývalých zastupitelů, kterým bylo nové pojetí mladého starosty trnem v oku. Bylo třeba ale i některým konzervativnějším obyvatelům neustále vysvětlovat, proč by se měla knihovna zase stěhovat, když vlastně "lidé přestávají číst, knížky už nebudou zapotřebí, knihovna bude jen skladištěm... ".

Knihovna Semily, čítárna

Město usilovalo o revitalizaci centra Semil s finanční podporou z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 63,3 mil. Kč. První snahy o dotaci dopadly neúspěšně, po dalších pokusech a opravách se ale nakonec podařilo, že projekt byl začátkem roku 2009 podpořen. Ihned byla zahájena výběrová řízení, v druhé polovině roku 2009 začaly demoliční práce a do roka byla stavba Jitřenky dokončena. Došlo ke zmenšení kinosálu, zrušení malého společenského sálu a částečné přístavbě. Naše knihovna tak získala přes 800 m2 (v ulici Ke Stadionu jsme měli plochu necelých 400 m2) .

Na vstupní halu v přízemí Jitřenky navazují dostatečné prostory pro výkon regionálních služeb, kterými je semilská knihovna od r. 2003 pověřena (přes 200 m2). Mimo to se zde nachází ředitelna a sklad knihovny. V 1. poschodí je umístěn hlavní vstup do knihovny pro dospělé, u něhož mají čtenáři k dispozici množství šatních skříněk. U vstupu se nachází velký výpůjční pult s kopírkou a počítačem pro čtenáře k vyhledávání v on-line katalogu. Sama půjčovna je v tomto poschodí rozdělena do dvou úrovní. Ve vstupní části je umístěna beletrie a časopisy, maminky zde využívají kouzelný koutek pro děti. V druhé níže položené části s naučnou literaturou je vybudována galerie, na níž jsou umístěny stolky s počítači. V oddělení je toaleta pro imobilní občany a přebalovací pult pro miminka. Pro knihovníky je přízemí propojeno s 1. poschodím schodištěm a vnitřním výtahem. Plocha dospělého oddělení je víc než 460 m2. Na patře se také nachází poměrně velká světlá místnost čítárny, která slouží nejen čtenářům, mohou si tu ale posedět i lidé při kávě, kterou je k dispozici v přilehlé kavárně, je zde Wi-Fi připojení na internet, místnost využíváme k besedám s autory či k příležitostnému pronájmu. Ve druhém poschodí se nachází přes 150 m2 knihovny pro děti a mládež s toaletami a šatnou . Přes drobné problémy se nakonec podařilo zhotovit v rohu půjčovny prostorné podium. To umožňuje posezení pro žáky při besedách a děti je rády využívají v půjčovních hodinách k poležení na spoustě kouzelných veselých polštářků. Těmi nás zdarma vybavily ženy z místního klubu patchworku. Na dětské oddělení navazuje i poměrně velká terasa k letnímu využití. Dětské oddělení a koutek pro děti v oddělení pro dospělé vyzdobila mladá semilská výtvarnice Petra Řezníčková. Celá knihovna je vybavena novým světlým nábytkem, přibylo i několik nových počítačů. Přístup do všech poschodí je bezbariérový.

Stěhování bylo sice náročné, ale vzhledem k tomu, že jsme nemuseli převážet mnoho původního nábytku a při stěhování knih nám pomohli žáci střední integrované školy, nebyl to zas takový problém. (Ten nastal spíše s likvidací všeho toho nepotřebného zařízení - a to jistě každý zná, co se za čas nashromáždí věcí). V nových prostorách není už bohužel umístěn antikvariát, který naše knihovna provozovala pro celou řadu let, takže jsme museli vracet lidem i spousty knih z komise.

Knihovnu jsme pro veřejnost uzavřeli v srpnu. Před zářijovým stěhováním jsme museli ještě provést periodickou revizi fondu a knihy polepit bezpečnostními pásky. V nových prostorách dospělého oddělení máme totiž instalované bezpečnostní brány. Takže jsme lepili, revidovali, balili, vyřazovali a nakonec se stalo to, co bychom si nedovolili ani ve fantazii si přát.

Provoz v nových prostorách byl zahájen právě začátkem Týdne knihoven. Byla to opravdu důstojná oslava knihovnictví. V den otevření proudily davy Semilanů všemi prostorami. Stovky lidí obdivovaly světlé a milé prostředí dětského oddělení s polštářky, hrami a hračkami pro děti, prostorné oddělení pro dospělé čtenáře s galerií pro uživatele internetu a s veselým dětským koutkem. Výjimečně se lidé mohli podívat i do zázemí regionálního oddělení, kde se zpracovává knižní fond určený sedmdesáti základním knihovnám regionu, s moderními kompaktními regály šetřícími prostor. Celý týden pak přicházeli další lidé, aby se s knihovnou seznámili. Přivítali jsme děti z mateřských škol, žáky Integrované střední školy, důchodce z penzionu Sociálních služeb na vozíčcích a opravdu všichni nešetřili slovy chvály. Za celý týden se do knihovny přihlásilo nově 146 dospělých čtenářů a 79 dětí. Čtenáři obou oddělení si vypůjčili tento týden domů téměř 3 tisíce dokumentů.

Výhodou společného umístění knihovny a kina (které je premiérové a s možností projekce 3D) je možnost vzájemné spolupráce, společná organizace některých akcí. Při premiéře filmů se občas účastní jejich autoři a při této příležitosti můžeme s nimi v knihovně uspořádat besedu, popř. máme možnost zdarma využít k našim akcím kinosál. Některé filmy pro děti jsou vhodnou příležitostí, jak připravit dětským čtenářům různé soutěže, hry, zábavné odpoledne či večer a přitom jim přiblížit literární předlohu. Takto proběhla v Jitřence tzv. Potterománie, nyní chystáme Cesty s Gulliverem.

A jak pokračuje zájem čtenářů? Ke konci roku došlo k jejich nárůstu téměř o 20 % . Kladem je, že především vzrostl počet nově zaregistrovaných dětí. Ty sice projevují veliký zájem hlavně o internet, počet výpůjček celkem vzrostl ale o více než 10 %. A to je asi ta nejlepší odpověď na hlasy některých pesimistů, že o knihovnu nebude zájem. Nové prostory a vhodné umístění v centru města lidé oceňují.

Mirka Vrbenská

RSS
    SKIP