1


2011

 

Mozaika

Výstava Co děláme, když neděláme

V nové budově vysokoškolské knihovny jindřichohradecké Fakulty managementu VŠE Praha byla 26. 10. 2010 zahájena netradiční výstava s názvem "Co děláme, když neděláme... " aneb volný čas zaměstnanců a pedagogů FM.
Hlavním cílem výstavy bylo návštěvníkům knihovny představit "obyvatele" fakulty z jiného úhlu než z jejich profesního a akademického působení a naplnit myšlenku nových trendů  v knihovnictví. S kolegyněmi jsme chtěly dokázat, že knihovna není pouze prostorem pro uložení knih, místem využívání moderních informačních médií, ale i místem setkávání...

Po zveřejnění tématu výstavky o volnočasových aktivitách  se přihlásilo 14 pedagogů a 11 ostatních zaměstnanců fakulty. Mezi nimi se objevili malíři, básníci, fotografové, hudebníci, sportovci, sběratelé i kutilové... Během akvizice se podařila shromáždit zajímavá díla - od výrobků z korálků počínaje, přes letecké modelářství, ruční práce, výrobu hraček až po nábytek z recyklovaného papíru konče.

Výstava byla rozdělena na dvě části. V prvním patře studovny se pedagogové a zaměstnanci prezentovali svými dodanými díly. Informace na panelech doplňuje dočasná "fakultní " galerie i vitrína s trojrozměrnými předměty. Druhé patro studovny je věnované fotografické tvorbě pedagoga Ing. Tomáše Kincla PhD., který svým objektivem zachytil některé zaměstnance při jejich volnočasových aktivitách. Spolu s ním představil své fotografie z cest i Prof. Pavel Pudil.

Kolektiv autorů  výstavy si  přál, aby návštěvníci knihovny vnímali výstavu všemi smysly. Sluch potěšila při slavnostní vernisáži fakultní kapela ve složení - proděkan pro studium Ing. Vladimír Přibyl, asistentka děkana Mgr. Irena Míková, vedoucí CVT Mgr. David Štrobl, Ing. Jiří Kubát, Otakar Dosbaba a knihovnice Mgr. Věra Kubátová. Dalším smyslem čichem si mohli přítomní přivonět ke sbírce bylinek zaměstnankyně FM Bc. Aleny Bindrové . Kromě "zázračných" bylinkových čajů si návštěvníci mohli vychutnat  i  speciality  našich kolegyň ze sekretariátu, ze studijního a  ekonomického oddělení FM.  Hmat se zkoušel v interaktivní dílně, kde knihovnice Alena Nouzová zasvětila přítomné do tajemství korálkového světa. Přítomní se zúčastnili i hromadného pletení fakultní šály, která bude věnována vítězi příští volby o nejoblíbenější osobnost FM.
A co ještě k tomu dodat? Třeba zalistovat v návštěvní knize výstavy: "Je zajímavé vidět, že i vyučující jsou lidé se zajímavými koníčky..." Dáša, Iva, Veronika "Je zábavné poznat své kantory i jinak než je známe běžně - za katedrou přednášejíc novou látku...  Je mezi nimi spousta šikovných malířů, umí vyrobit krásné hračky pro své ratolesti, cestují po světě s fotoaparátem atd. a navíc jsem zjistila, že i po x letech umím háčkovatJ" Zuzka H.

Myslím, že cíl výstavy - ukázat druhou a pro mnohé "skrytou " tvář akademického světa byl naplněn. Nyní se můžeme těšit na studentskou část výstavy, která je naplánovaná na začátek května, s názvem "Co děláme, když nešprtáme..."

Přijměte prosím pozvání do jindřichohradecké fakultní knihovny.  

Mgr. Věra Kubátová

RSS
    SKIP