1


2011

 

Inspirace

Alena Ježková je patronkou knihovny v Kamenici nad Lipou

V roce 2010 se spisovatelka Alena Ježková stala patronkou naší knihovny. Bylo to významné završení naší dlouholeté spolupráce.

Poprvé Alena Ježková přijela do Kamenice nad Lipou na besedy v roce 2006. Tenkrát se zmínila, že má Kamenici zvlášť ráda, protože odtud pochází její předkové. A tak začala naše jedinečná spolupráce, která dnes trvá již víc než pět let a zahrnuje desítky společných akcí...

Alena Ježková

Co všechno už jsme s Alenou Ježkovou prožili? Pravidelně každým rokem Alena beseduje s žáky základní školy o svých knihách. Účastnila se našeho pasování prvňáčků na čtenáře. Již tradicí se stala prohlídka historického centra Prahy, kterou si naše děti každoročně užívají s Alenou po vyhodnocení Sukovy ceny v Památníku Národního písemnictví v Praze. V roce 2009 se naše děti účastnily natáčení dokumentu Holky z fildy, ve kterém byla zmíněna i naše staletá lípa, která je symbolem města. Lípa je také hrdinkou příběhu O paní z lípy, který pro naše město Alena vymyslela a napsala bez nároku na honorář. Přála si, aby výtěžek z prodeje této malé knížečky putoval na doplnění knihovního fondu. Poprvé jsme si tento příběh přečetli s Alenou a dětmi během Noci s Andersenem právě v koruně naší lípy. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek. Pokřtili jsme ho pak společně s dětmi, hejtmanem kraje Vysočina a starostou našeho města na zahájení Hračkobraní. Příběh jsme s dětmi také už několikrát zdramatizovali a na různých akcích úspěšně předvedli.

Spontánně také vzniklo dnes již tradiční setkávání dětí a knihovnic se starosty měst a spisovatelkou Alenou Ježkovou, pořádané nejdříve ve spolupráci s Novou Včelnicí, později se připojil Jarošov nad Nežárkou a Rodinov. Letos plánujeme již 6. setkání. Báječné je, že děti i dospělí poznávají sousední obce a jejich starosty, společně pečou buřty, zpívají při kytaře, neformálně besedují s Alenou a užívají si její autorská čtení pod širým nebem.

Za to hlavní však nebudeme moci nikdy dostatečně poděkovat. Díky Aleně Ježkové a jejímu bratrovi Ing. Michalu Voráčkovi mohou žáci kamenické základní školy dvakrát do roka zdarma vyjet na poznávací výlet za historií Prahy. Dva dny, prožité v Praze s odborným průvodcem a noclehem, dětem plně hradí Nadace pro obnovu a rozvoj právě v čele s panem Voráčkem.

I my se snažíme Aleně Ježkové její pozornost a péči oplatit. V roce 2008 jsme v prostorách knihovny uspořádali výstavu s názvem Naše Alena Ježková, která mapovala naši spolupráci v letech 2006 až 2008. Při příležitosti 5. výročí naší spolupráce zase vznikla brožura Naše Alena Ježková v letech 2006 - 2010, která textově a fotograficky dokumentuje všechny naše společné akce.

Jsme velmi rády, že Alena (to je ta, co sedí u stromu) se stala dobrou kamarádkou nás knihovnic, ale hlavně všech našich dětských čtenářů.

Hana Senderáková a Marie Zbudilová

RSS
    SKIP