1


2011

 

Děti (ne)čtou

Webovou divočinou 2Webovou diwočinou

U příležitosti "Dne ochrany osobních údajů" vyhlašuje každoročně Úřad pro ochranu osobních údajů soutěž pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!". Dne 28. ledna 2011, kdy uplynulo 30 let od vyhlášení Úmluvy 108, prvního evropského dokumentu regulujícího zásadním způsobem předávání osobních údajů, byl vyhlášen již pátý ročník soutěže. Úřad pro ochranu osobních údajů oslovil knihovny prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR s nabídkou ke spolupráci: Pomozte nám uspořádat pro děti ve věkové kategorii 7-10 let soutěž v bezpečném a pohotovém užívání internetu.

K soutěži Webowou diwočinou se přihlásilo přes 130 veřejných knihoven, většinou dětských oddělení. Vítězem soutěže se stane ten, kdo nejrychleji projde hru Webovou diwočinou a zároveň dokáže "osvobodit" všechny zakleté postavičky. Hra učí děti zábavnou formou pracovat s počítačem, chovat se na internetu bezpečně a také ohleduplně k ostatním. Navíc se děti při hře dozvědí mnoho důležitých informací o svých právech. Knihovnám byla zaslána upoutávka hry Webovou diwočinou, mohly ji nabízet dětem, aby se s ní seznámily a 28. ledna 2011 si ji ve své knihovně mohly "zahrát na čas ". Malé upomínky pro zúčastněné děti zaslal Úřad pro ochranu osobních údajů do všech knihoven, které se do soutěže zapojily - a stejně tak i drobné dárkové předměty pro vítěze knihovny. Kdo měl nejvíce automatizované návyky správného a bezpečného používání internetu, měl mít výhodu. A mohl vyhrát.

Webovou divočinou 1Na základě sdělených vítězných časů z knihoven vybral Úřad pro ochranu osobních údajů vůbec nejrychlejšího chodce Webovou diwočinou. Ten bude Úřadem pro ochranu osobních údajů pozván spolu s doprovodem dospělé osoby na dva dny na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež do Zlína, kde mu bude předána předsedou Úřadu oficiálně cena a kde může využít akreditaci na festivalu a vychutnat si filmové projekce, které festival nabízí - a také se potkat s jeho hvězdnými hosty. Na webových stránkách www.uoou.cz byly zveřejněny všechny knihovny, které se do soutěže zapojily, a také jejich vítězové, pokud k tomu poskytnou souhlas.

Vítězem Webové diwočiny se stala Adélka Špundová (10 let) v Městské knihovně Šternberk.

Roman Giebisch

 

RSS
    SKIP