1


2011

 

Úvodník

Bulletin SKIP vstupuje do 20. jubilejního ročníku. A to důstojně. Nejdříve už 4. číslo minulého ročníku bylo expedováno distribuční firmou, takže ho členové dostali jen pár dnů po vytištění (ale číslo se bohužel zdrželo v tiskárně - se slibem: už se to nebude opakovat). A nyní předsednictvo VV SKIP rozhodlo, že čtyři prostřední strany budou barevné - stihneme to od 2. čísla. Přáním redakce je, aby obsah odpovídal zvýšeným nákladům.

Časopis bude více spolkový, podívejte se na blok Co nového ve SKIP. A bude více aktuální, např. rozhovor s novým ředitelem Národní knihovny se uskutečnil jen měsíc po nástupu Ing. Böhma do funkce. A anketa na téma, jak e-čtečky ovlivní knihovny je možná více než aktuální. A další změna: rubrika Galerie bude věnována nejen knihovníkům, ale i jubilujícím knihovnám. A další změny na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Bude to ovšem  záležet i na vás, čtenářích a přispěvatelích Bulletinu SKIP.

Nezůstaňme ale jen u našeho časopisu. Už za měsíc nás čeká Noc s Andersenem. 1 .dubna se stane Uherské Hradiště opět hlavním městem českého knihovnictví a stovky spacích míst líhní nových čtenářů - informace napovídají, že to bude opravdu stát za to.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP