BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Povodňová inventura - snad jsme také trochu pomohli...

Sobota 7. srpna 2010 změnila mnohým z nás, či našich blízkých život, změnila tvář našeho regionu. Krajem se prohnala voda takovou intenzitou a množstvím, že některé následky jsou nevratné. Vodní živel za sebou zanechal neuvěřitelnou zkázu, hluboké jizvy na majetku i duši postižených, zničil hodnoty budované desetiletí, ba i staletí. Vyšperkovaná náměstí či malebné návsi se z chvíle na chvíli změnily v měsíční krajinu, v hluboká a kamenitá řečiště. Ušetřeny nebyly ani lidské životy! Důvěrně známá a krásná místa našeho kraje se proměnila v apokalypsu, příběhy neštěstí a zoufalství na nás dolehly více než zblízka.

Konečné škody jsou sečtené, malou inventuru můžeme udělat i za knihovny. Zdá se, že skutečnost, že většinou máme knihovny v patře (jindy tak neoblíbené řešení) nakonec mnohé zachránila a vzhledem k rozsahu škod dopadly knihovny ještě ve srovnání s jinými docela dobře. Zaplavených knihoven bylo nakonec 6, z toho 4 na Liberecku (Frýdlant, Raspenava, Bílý Kostel nad Nisou a Dětřichov) a 2 na Českolipsku (Pertoltice pod Ralskem, Velký Grunov). Základní informace a fotogalerii k jednotlivým zaplaveným knihovnám naleznete na webu Krajské knihovny http://www.kvkli.cz/cz/region/aktuality-r1.html nebo knihovny v České Lípě. Nejdramatičtěji dopadla knihovna v Raspenavě - voda se objektem, kde spolu s knihovnou sídlila škola i školka, prohnala tak zuřivě, že totální devastaci nakonec završilo rozhodnutí statika o likvidaci objektu. O likvidaci objektu, kde působila knihovna i klub pro děti je rozhodnuto i v případě Velkého Grunova. Ostatní knihovny více či méně přišly o výpočetní techniku, regály (mnohdy i zcela nové) a samozřejmě knihovní fond. Vybavení knihoven ať knihovním fondem nebo základním mobiliářem však přijde na řadu teprve poté, co objekty vyschnou a projdou základními stavebními opravami.

Vedení Krajské vědecké knihovny v Liberci, jakož i Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) kontaktovalo všechny starosty výše uvedených obcí a měst a nabídlo pomoc při obnově zničených knihoven. Naše pomoc je primárně orientována na doplnění a zpracování knihovního fondu, samozřejmě i na veškerý servis a služby s tím spojené. Starostům jsme nabídli i možnost finanční pomoci, pokud bude zřízené speciální peněžní konto na obnovu konkrétní knihovny. Zatím se k této možnosti přihlásila zmíněná Raspenava, která na svých webovských stránkách již uvádí speciálního povodňovou sbírku pro knihovnu. V kontaktu jsme se všemi představiteli zničených nebo poškozených knihoven a budeme reagovat na jejich požadavky tak, jak bude vznikat jejich potřeba. Bohužel obce musí nyní řešit daleko složitější a životně důležitější potřeby svých míst a obyvatel.

Snad jsme také trochu pomohli... stojí v záhlaví článku. Kromě profesionální pomoci z hlediska postavení krajské knihovny nebo knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí jsme, myslíme, nezaháleli ani v rovině kolegiální, osobní. Bezprostředně po tragických událostech se Regionální výbor SKIP Liberecka operativně rozhodl uvolnit částku 3000,-Kč z rozpočtu své organizace na nákup zdravotnického materiálu a hygienických prostředků. Současně byla v našem regionu zahájena sbírka nejvíce žádaného a potřebného materiálu (boty, oděvy, deky, ručníky, ložní prádlo) a již v pátek 13.8. tato pomoc doputovala na postižená místa. Celkem vyrazila 3 auta zcela zaplněná materiálovou pomocí (1 auto z České Lípy, 2 auta z Liberce) - nakoupené hygienické a pracovní potřeby a sebrané oblečení, ručníky, deky apod. byly roztříděny a dovezeny do Raspenavy, Dětřichova, Frýdlantu a Heřmanic. Do sbírky se zapojili knihovníci z KVK v Liberci, České Lípy, Semil, Cvikova... Významně do ní přispěl také Městský úřad v Osečné. Zvláštní poděkování v této souvislosti náleží pracovnicím Krajské vědecké knihovny v Liberci, které nakupovaly, třídily, rozvážely... a samozřejmě paní ředitelce Blance Konvalinkové za pochopení, protože toho opravdu bylo třeba. Mise, kterou všechny zmíněné kolegyně (včetně řidičů) podnikly, měla význam nejen v rovině materiální. Kromě předání materiálu do center humanitární pomoci se kolegyně zastavily ve všech zatím nejvíce postižených knihovnách. Humanitární pomoc směřovala i do Heřmanic, kde kromě předání pomoci kolegyně navštívily pana Zdeňka Pavlíčka, který se při povodni spolu s manželkou ocitl v ohrožení života, jeho dům byl značně poškozen a část vybavení domácnosti zničena. Pan Pavlíček je nejen náš profesní kolega (již 43 let!), ale i člen SKIP od obnovení jeho činnosti v roce 1990.

Poté, co vše kolegyně viděly, slyšely, co cítily, jsme se aktuálně rozhodli, že bychom naši pomoc chtěli prohloubit na osobní pomoc právě našemu kolegovi panu Pavlíčkovi a naše rozhodnutí v konkrétní podobě znamenalo koupi pračky, která byla nenávratně zničena. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli také proto, že při první výzvě k pomoci se nám nabízely i finanční dary právě s požadavkem na konkrétní pomoc konkrétní osobě. Z důvodu složitosti i zdlouhavosti jsme nezaložili oficiální sbírku, ale prostřednictvím naší elektronické konference jsme požádali o jakýkoliv příspěvek, to vše na základě vzájemné důvěry, kterou k sobě navzájem chováme.

Během jediného týdne se z Liberecka, Semilska, Jablonecka a Českolipska sešlo celkem 14 200,-Kč a obratem byl zajištěn nákup pračky v hodnotě 7 838,-Kč, která byla dovezena na místo a zapojena již 30.8.! Zbytek finančního obnosu ve výši 6 362,-Kč byl po dohodě na jednání regionálního výboru SKIP předán panu Pavlíčkovi osobně v pondělí 6.9.2010. Poté, co jsme viděli jeho vodou zdevastovanou domácnost je to ale jen drobná výpomoc...

Všem, kteří se připojili k naší výzvě a věnovali jakoukoliv částku nebo potřebný materiál  jménem regionálního výboru SKIPu velmi upřímně děkuji a vyjadřuji obdiv nad projevem solidarity a kolegiality.

Současně si velmi vážím pochopení ze strany vedení Krajské vědecké knihovny, která umožnila organizaci materiálové sbírky a značnou měrou přispěla k jejímu naplnění a uskutečnění.

Myslím ale, že to byl jen začátek. To hlavní, připravit knihovny k jejich provozu, pomoci k jejich novým rozjezdům, nás teprve čeká. Ale nepochybuji o nás!

Za SKIP Libereckého kraje Dana Kroulíková


Obsah

 

SKIP