BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Výkon regionálních funkcí ve Středočeském kraji

Výkon regionálních funkcí zajišťuje ve Středočeském kraji Středočeská vědecká knihovna v Kladně a pověřené knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Cílem těchto služeb je zaručit dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům v souladu s oborovými standardy, podpora účinné a koordinace odborných knihovnických činností a efektivní využití veřejných finančních prostředků.

O výši finanční prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí rozhoduje zastupitelstvo kraje, které již na letošní rok snížilo příspěvek o 50 %. (dotace na rok 2009 činila 15 991 500 Kč. Toto omezení značně snížilo kvalitu poskytovaných služeb. V roce 2011 se chystá téměř likvidační opatření - snížení dotace o dalších 25%, tzn. na 1/4 částky roku 2009.

Regionální výbor SKIP Středočeského kraje se tímto otevřeným dopisem obrátil na PhDr. Jiřinu Kádnerovou, ředitelku SVK Kladno s prosbou o nápravu situace.

Věra Krajíčková a Lada Schovánková


Obsah

 

SKIP