BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

V regionech

PRAHA

Od září do listopadu 2010 uspořádala pražská organizace SKIP pro své členy a pro hosty (zejména studenty pražských knihovnických škol) tři exkurze. V září proběhla exkurze do Knihovny Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., v říjnu pak exkurze do Městské knihovny Louny a v listopadu jsme navštívili Knihovnu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Exkurzí se zúčastnilo celkem 36 zájemců. Zprávy z exkurzí jsou pravidelně publikovány v elektronickém časopise Ikaros, jsou také doplňovány o fotografie a odkazy na fotogalerie. Informace o již uskutečněných exkurzích (včetně odkazů na zmiňované zprávy) jsou dostupné na adrese http://www.ikaros.cz/node/4328.

Pražský výbor SKIP pravidelně již po několik let zve své členy "Za literaturou do divadla". Počátkem listopadu jsme pro 24 kolegů a kolegyň zajistili 35 lístků na divadelní adaptaci románu Klause Manna Mefisto v Divadle Pod Palmovkou.

LIBEREC

Setkání knihovníků Libereckého kraje

Poslední listopadový den se uskutečnilo Setkání knihovníků libereckého kraje, které ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou uspořádala regionální organizace SKIP Libereckého kraje. 30. 11. 2010 se ve velkém sále KVK Liberec sešlo 65 knihovníků zastupujících různé typy knihoven našeho kraje. Pozvánky byly rozeslány do všech knihoven Libereckého kraje, oslovit, pozvat a zaujmout jsme chtěli i nečleny SKIPu. Pro tento účel byl vytvořen i leták - vlastní podoba motivačního textu včetně sumáře aktivit SKIP 07 za rok 2010.

Přítomné přivítala ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci paní Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně RV SKIP Libereckého kraje paní PhDr. DANA KROULÍKOVÁ pohovořila o významu SKIP pro knihovny i knihovníky a o aktivitách regionální organizace SKIP Libereckého kraje. V odborné části setkání hovořil držitel ceny SKIP a Skanska a.s. MARK 2010 PhDr. PETR ŠKYŘÍK - vedoucí KISK FF Masarykovy univerzity v Brně na téma Nové trendy v informačních službách - od elektronické knihy k rozšířené realitě. Výzva či zkáza pro knihovny? O své zážitky a dojmy z podzimního zájezdu SKIP do vybraných knihoven ve Francii se s námi podělila ředitelka Městské knihovny ve Cvikově paní PhDr. LUDMILA SÝKOROVÁ. Kulturním zážitkem bylo vystoupení po celé republice proslaveného pěveckého sboru Krajské vědecké knihovny v Liberci KOLibřík.

Všechny prezentace včetně fotogalerie jsou vystaveny na webu SKIP LbK.

D. Krulíková

Střední Čechy

Ve většině knihoven proběhl 27. 11. 2010 Den pro dětskou knihu - viz rubrika Děti (ne)čtou.

24. 11. se sešel RV v Praze. V předvánočních mrazech jsme využili útulného, i když právě rekonstruovaného prostředí NK a probrali vše důležité. Především katastrofální situaci v oblasti regionálních funkcí v našem kraji - viz Otevřený dopis v Informačním servisu.

Zprávy ze středočeského SKIPu posbírala, trošku poupravila (a redakce je rozstrkala po celém čísle).

L. Vodičková

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Setkání seniorů

Začátkem listopadu se uskutečnilo již tradiční setkání knihovnických seniorů v MěK v Lipníku nad Bečvou. Jako mimořádně milý host byla přivítána ředitelka KMO Miroslava Sabelová. Ta seznámila přítomné se zapojením její knihovny do celostátní soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2010 a o vítězství v ní. Ředitelka lipnické knihovny Miroslava Střelcová vyjádřila svou radost ze setkání a jako členka regionálního výboru SKIP 10 informovala o činnosti v letošním roce. Přítomné seniorky si vyslechly i zajímavosti o akcích, které pro ně byly připraveny, a o celostátním setkání v Ústí nad Labem.

Setkání seniorů

Po celou dobu panovala mezi přítomnými nefalšovaná přátelská nálada a radost ze vzájemného setkání. Vždyť některé z nás se známe téměř padesát let a dobře víme, že je v našem regionu za námi vidět pořádný kus odvedené práce. Na ni navazují současní knihovníci, my je se zájmem sledujeme a máme radost z toho, jak dobře si vedou v dnešní složité době. Přejeme jim hodně radosti z vykonané práce a lipnickým knihovnicím děkujeme za jejich pozvání a ochotu splnit každé naše přání. Pěknou tečkou za pěkně prožitým dnem bylo získání dvou pracovnic MěK za členky SKIP. Pokud vše vyjde a budou přijaty, bude MěK v Lipníku n.B. asi jediná v republice, která má stoprocentní zapojení svých pracovnic v naší profesní organizaci. Gratulujeme!

Poslední z mých informací je o pozvání ředitele MěK v Přerově Pavla Cimbálníka na přátelské posezení seniorů z Přerovska, které se uskutečnilo ve středu 8. prosince 2010. Pane řediteli, moc děkujeme.

Jaroslava Biolková

Jižní Čechy

Jihočeské Klubko na podzim...

Podzimní setkání Klubka jsme nasměrovali do starého hradu v Soběslavi, kde je od září nově umístěna knihovna. Prohlídkou zajímavě koncipovaného prostoru, kde pozdně gotické zdi obklopují prosklený interiér se světlými dřevěnými regály, jsme setkání zahájili, podívali jsme se i do suterénu opravené nárožní věže Hlásky, kde jsou vystavené části nalezených kamenných fragmentů hradního paláce. Zajímavý byl výklad soběslavské kolegyně s nahlédnutím do historie hradu i knihovny.

Potom už následovaly jednotlivé body programu. Host setkání - dobříšská knihovnice Katka Pechová předvedla svou lekci o poezii pro -náctileté a měla s ní velký úspěch

Informace z valné hromady KDK SKIP a semináře o multimediálních knihovnách pro děti, z pracovního setkání k projektu Už jsem čtenář atd., zhodnocení uplynulého roku i plány na rok následující - a dopoledne bylo pryč. Sešlo se nás dost, soběslavské knihovnice byly pohostinné, prostředí příjemné, jednání přátelské. Co více si přát? Těšíme se na další setkání děckařek - nashledanou v únoru 2011 v Táboře.

Václava Vyhnalová


Obsah

 

SKIP