BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z výjezdního zasedání VV SKIP v Jihlavě
11. - 13.10.2010

 • Sekce PR SKIP prezentovala aktivity na rok 2011 - vedle "dětských" akcí (NsA, DDK) je nutné podpořit další profilové aktivity.
 • Program byl velmi bohatý a nabitý informacemi:
  •   První shrnutí Týdne knihoven 2010.
  •   Novelizace Autorského zákona
  •   Projekty na rok 2011.
  •   Informace o novém webu SKIP.
  •   Spolupráce s KISK - prezentace prvních nápadů.
  •   Knihovny zasažené povodněmi.
  •   Exkurze jihlavské knihovny.

Informace z Klubu dětských knihoven

Jako prolog říjnové odborné konference u příležitosti 100. výročí narození Václava Čtvrtka se bude v Jičíně konat ve dnech 7. - 8. dubna 2011 celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed/pořadů o V. Čtvrtkovi a jeho díle.

Nultým ročníkem by tak měla být zahájena tradice každoročních obdobných přehlídek věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. pod názvem OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Soutěžní přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní.

Z předsednictva VV SKIP 4.11.2010

 • Právě skončil studijní zájezd SKIP do Francie.
 • Máme za sebou i Týden knihoven. Mediální analýza bude koncem listopadu. Motto Týdne knihoven 2011 - "Patnáctý kraj ČR. Kraj knihoven."
 • Diskuse nad otázkou, koho nominovat na kandidátku do voleb sekcí IFLA.
 • Dále pokračuje práce nad a s benefity SKIP.
 • Pokračují jednání o finanční podpoře SKANSKA pro SKIP na rok 2011. Jak tyto peníze co nejlépe využít?
 • Pokračuje série školení Unie zaměstnavatelských svazů.

Redakční rada Bulletinu SKIP

se sešla 2.12.2010 ke svému pravidelnému pololetnímu jednání a věrna tradici zasedala v nové prostředí v týden otevřeném Domě čtení - pobočce pražské městské knihovny ve Vršovicích.

Bohužel dopravní komplikace a termínové kolize omezily počet účastníků. Nicméně proběhly obvyklé body - hodnocení posledních čísel (dopadlo dobře) a informace o přípravě nového ročníku, kde by měla být věnována větší pozornost představitelům našeho kulturního života, mj. rozhovorům s ministrem kultury, s novým ředitelem Národní knihovny atd. Zvláštní číslo Bulletinu SKIP 2010 věnované maďarskému knihovnictví se redakčně připravuje.


Obsah

 

SKIP