BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

SKIP: sami o sobě a "oni" o nás

Na jaře letošního roku SKIP uspořádal dvě ankety. Nejprve anketu mezi svými členy na téma Proč jsem se stal členem, co mi SKIP přináší a co mi na SKIP vadí. Druhá anketa byla zaměřena na nečleny SKIP na téma Proč nejsou členy a za jakých okolností by se stát mohli. Letos na podzim jsem byl požádán, jestli bych výsledky těchto dvou anket neokomentoval pro Bulletin SKIP.

První komentáře anket od Víta Richtera podle mne vycházely z trochu špatného základu, protože za 100% byl vzat souhrn všech odpovědí. Vzhledem k tomu, že jednotliví respondenti většinou na jednu otázku zaškrtali více možností, tak se domnívám, že 100% potom činí počet respondentů. Na první anketu odpovědělo celkem 472 respondentů (což odpovídá zhruba 50% individuálních členů SKIP). Na druhou pak celkem 342 čtenářů časopisu Ikaros. Nyní vám předkládám přepracované grafy i s komentářem.

Na prvním a druhém grafu jsou vidět motivace a očekávání, která mají členové SKIP při vstupu do svazu a také jejich skutečná splnění. V zásadě se dá říct, že lidé do SKIP vstupují zhruba se stejnými očekáváními, jaká pak SKIP plní. Odpovědi na obě otázky pak jen mírně znehodnocuje fakt, že na obě otázky respondenti odpovídají ve stejný okamžik, proto se některým snadno mohlo stát, že skutečná očekávání byla zpětně zaměněna za to, co si dnes myslí, že tehdy měli. Třetí graf je zaměřený na spokojenost členů se SKIP a je již zajímavější. Dobrou zprávou je, že třetině respondentů na SKIP nevadí nic nebo neví. 30% však vadí "malá prestiž profese". Alarmující je, kolik respondentů je ve více odpovědích v zásadě nespokojeno, jakým způsobem SKIP pracuje se svou členskou základnou. 32% vadí "stárnoucí členská základna" a zároveň 27% vadí "nedostatečná motivace pro mladé". S tím také souvisí 25% pro "malé zastoupení knihoven a individuálních členů" a "malý přínos pro individuální členy" se 20%. Mohu pokračovat dál, ale ze třetího grafu zcela jasně vyplývají dvě priority, na které by se SKIP podle mne měl v budoucnu zaměřit: 1) aktivity ke zviditelnění a lepšímu vnímání knihovníků, knihoven, celého oboru a celé profese zejména veřejností, ale někdy si myslím že i v oboru samém. Stěžejní by pak měli být PR aktivity a jejich forma. (na tomto již snad pracuje komise SKIP pro PR). 2) je třeba se více věnovat práci s členskou základnou. SKIP je dobrovolná organizace a její funkcionáři svou aktivitu vyvíjejí ve svém volném čase, proto je to složitější. Pokud ale budeme chtít změnit to, co vadí členům na SKIP, pak se nevyhneme intenzivnější, kvalitnější a zejména lépe zpracované nabídce "benefitů" pro všechny členy a zejména lepší informovanosti o nich. Na tomto problému již také začala pracovat pracovní skupina v rámci SKIP.

Druhé anketě jsou věnovány čtvrtý a pátý graf. Ve čtvrtém jsou znázorněny odpovědi na otázku "Proč nejsem členem SKIP", v pátém pak odpovědi na otázku "Co by mne do SKIP přilákalo". Alarmující je, že 44% procent dotázaných uvedlo, že jim členství nikdo nenabídl a 23% uvedlo, že o něm nic neví! Další velké skupiny odpovědí jsou "Nemám chuť se sdružovat" 29% a "Nemám na to čas" 22%. Tyto odpovědi se z velké části překrývaly a na jejich autory jako členy SKIP asi nikdy nedosáhneme. Rozhodně se ale výrazně vyplatí oslovit oněch 44% neoslovených. Domnívám se, že je musíme oslovit stejně tak jako dosavadní členy, to znamená PR aktivity a práce s benefity.

Co říct na závěr? Děkuji autorům a zpracovatelům obou anket. Statisticky podložili to, co někdy tušíme. I když si myslíme, že všichni z oboru přece o SKIP vědí, každý člen SKIP ví, co se ve SKIP děje a každý, kdo chtěl do SKIP vstoupit, přeci již mohl vstoupit, tak to tak nevnímají všichni lidé i mimo SKIP. Změny se již ale rýsují - nové webové stránky SKIP mají být již brzy funkční, PR komise pracuje a komise pro benefity také. Moje předchůdkyně ve funkci předsedy regionu vždy říkala, že SKIP bude jen takový, jaký si ho sami uděláme, já mohu jen dodat vzhůru do toho.

1. graf

Graf 1

2. graf

Graf 2

3. graf

Graf 3

4. graf

Graf 4

5. graf

Graf 5

Michal Záviška


Obsah

 

SKIP