BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Nevíte, co si dnes půjčit? Půjčte si čtečku!

Nová služba Městské knihovny v Praze nabízí svým čtenářům zapůjčení elektronické čtečky knih.

Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze se několik let věnuje digitalizaci knih z fondu MKP. Jejich nabídku čtenáři naleznou na stránce e-knihovny www.e-knihovna.cz. Kromě kvalitně zpracovaných e-knih, jsme se rozhodli našim čtenářům nabídnout také moderní a pohodlné prostředky pro jejich četbu - elektronické čtečky.

Koupené čtečky jsme zpočátku používali při digitalizaci beletrie, jako zpětnou kontrolu zobrazení různých formátů, testovali je interně a především zpřístupňovali na veřejných akcích knihovny (Svět knihy, Dny otevřených dveří, Dny elektronických knih, výstavy).

Na jaře roku 2010 jsme uspořádali první větší akci pro veřejnost věnovanou výhradně představení našich e-knih prostřednictvím elektronických čteček. Velký zájem čtenářů a desítky otázek na půjčování čteček pouze potvrdil naši domněnku, že by o novou službu mohl být mezi našimi čtenáři zájem.

Podobu služby jsme důkladně zvažovali - budeme půjčovat prezenčně, absenčně s kaucí, absenčně bez kauce, budeme sepisovat smlouvu, jaký bude věkový limit pro půjčení, jaké zpozdné...

A jak to všechno dopadlo?

Na podzim roku 2010 jsme v naší pobočce Smíchov začali půjčovat 14 elektronických čteček absenčně a 4 prezenčně. Podmínkou půjčení čtečky je platný a bezproblémový průkaz MKP a věk nad 18 let. Čtečky půjčujeme bez kauce, výpůjční lhůta je 14 dní. Vzhledem k stále ještě vysoké ceně zařízení čtenář také podepisuje "Smlouvu o výpůjčce".

V této chvíli jsou čtenářům k dispozici čtečky tří různých typů: Sony PRS-300, Sony PRS-600 a Jinke Hanlin V5. Vybrali jsme více druhů, protože jsme chtěli čtenářům nabídnout možnost porovnání např. různých způsobů ovládání nebo zobrazení.

Počáteční zájem čtenářů byl opravdu velký. Mnoho z nich nákup čtečky zvažovalo a právě možnost jejího vyzkoušení tedy velmi přivítalo. Zájem je i o průběžně pořádané prezentace, které vždy zájem čtenářů o absenční půjčení ještě povzbudí.

Za těch několik měsíců se zatím ukazují jako bezproblémové i nastavené podmínky půjčování. Zatím žádný čtenář neměl problém s podpisem smlouvy při půjčování a naštěstí i vracení zařízení dosud vždy proběhlo v pořádku.

Čtečky půjčujeme v pevném uzavíratelném obalu, který kromě samotné čtečky obsahuje také USB kabel, AC adaptér na nabíjení a návod. Čtečky mají vždy nahraný obsah, který tvoří legálně zpřístupňované knihy z naší e-knihovny. Čtenáři však mají samozřejmě možnost si doma do čtečky nahrát i svůj vlastní obsah. Veškerý obsah čtečky je vždy při vrácení vymazán a opět je knihovníky do čtečky nahrán ten původní.

I nadále se v Městské knihovně v Praze věnujeme digitalizaci nových titulů, samozřejmě sledujeme budoucí trendy e-knih a hlavně zjišťujeme možnosti a způsoby jejich nákupu a půjčování v knihovně.

Během několika měsíců jsme si mohli ověřit stále narůstající zájem čtenářů o elektronické knihy a vhodná zařízení k jejich četbě. A protože chceme našim čtenářům především pomáhat číst, pak je jenom naší povinností zpřístupnit jim i tento nový způsob čtení.

Vzhledem k rychlému technickému vývoji se samozřejmě budeme snažit zpřístupnit i nové typy čteček. Připravujeme také nové projekty naší e-knihovny. Ale především doufáme, že se v dohledné době podaří vyřešit pro knihovny tu nejdůležitější otázku, kterou dnes není to, zda čtečky půjčovat, ale zda knihovny budou mít možnost nabídnout v těchto zařízeních vhodný, zajímavý a legální obsah, který budou moci dále zpřístupňovat čtenářům.

Kateřina Bajo


Obsah

 

SKIP