BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Čteme pejskům aneb Jak získat dítě pro čtení

Čtení pejskům je jedna z možnosti přimět dítě ke čtení a zaujmout mladého čtenáře natolik, aby samo sáhlo po knize pohádek a začalo si ji nejen prohlížet, ale i nahlas četlo. Aby hlasité čtení bylo zjevně doprovázeno radostí a uspokojením, úsměvem a štěstím. Krásná představa. A když to není pouhá představa, ale reálný prožitek - pak je to nádherné naplnění poslání knihovnické profese.

Přiznávám, nebyla jsem si jistá, zda se mi povede takového stavu poznání docílit. A nyní mohu s velkou radostí a uspokojením konstatovat, že se mi to povedlo. Nebyla jsem ale sama, kdo se o to přičinil. Měla jsem pomocníky. A to ne ledajaké. Tím pomocníkem byla paní canisterapeutka a její čtyřnohý přítel a čtyřnohá přítelkyně.

Canisterapie

A o co vlastně šlo? U zrodu mého projektu jsem se inspirovala pouhou zmínkou v zahraničním zdroji o možnosti provádění canisterapie dohromady s četbou. Ovšem žádné další bližší informace jsem nenašla. Ani u nás v Česku canisterapeuti o takovéto metodě neslyšeli. A tak nezbývalo než si připravit vlastní metodiku, oslovit paní canisterapeutku, představit jí svůj projekt a požádat ji o spolupráci. Ta byla mým návrhem nadšená. Avšak stejně jako já i ona šla do neznáma. Dohodly jsme se na spolupráci a za podpory vedení Městské knihovny Český Těšín vznikl projekt Čteme pejskům.

První setkání v rámci tohoto projektu se konalo před devíti měsíci. Tento projekt má už za sebou první zkušenosti. Velice mě potěšilo, že jsou to pouze kladné zkušenosti. Nadšení dětí pro četbu jako takovou, jejich radost z toho, že tím hlavním adresátem, který projevuje náklonnost a radost z četby je pejsek - bylo nepopsatelné. Dětský čtenář neboli často nečtenář se v průběhu setkání doslova mění před očima. Každé setkání v rámci projektu Čteme pejskům je velice tvůrčí a pokaždé jiné. Samozřejmě velkou zásluhu na tom má právě canisterapeutický pejsek. Proto nyní už spolupracuji se dvěmi terapeutkami, které se ochotně zapojily spolu se svými pejsky do projektu Čteme pejskům. Jedná se o dva flat coated retrievery - pejska a fenečku, které si děti velmi oblíbily, a také border kolii, která mezi děti začala docházet od listopadu.

Přítomnost canisterapeutického pejska zcela prolomila veškeré bariéry hlavně ve vztahu k četbě, ale také a především odbourala individuální bariéry - a to takové, kdy dítě nerado čte nahlas nebo odmítá číst před ostatními dětmi v kolektivu. Velice podstatné a prvořadé je pozitivní působení přítomného pejska na všechny děti. Je pomocníkem při navazování kontaktu i při komunikaci samotné. Kontaktem s pejskem dochází u dětí k mnoha pozitivním změnám. Pejsek je velkým kamarádem všech dětí, mohou si s ním hrát, pohladit ho i pomazlit se s ním. Samozřejmě v prvé řadě ale rád a trpělivě naslouchá jejich čtení.

"Kdy zase budeme číst? " - to je otázka, kterou mi pokládají děti nejčastěji. Je doprovázená upřímným radostným očekáváním a velice mě vždy potěší.

Velké poděkování za projevenou důvěru k novému projektu patří sponzorům projektu Čteme pejskům, kterými jsou Mgr. Marek Cienciala a MVDr. Petr Kukuč.

Smyslem projektu Čteme pejskům je nejen vybudování u dítěte kladného vztahu k četbě, poznávání pocitů, které u něho četba probouzí, vnímání a uvědomování si čteného textu, ale také odbourávání napětí, zlepšení možnosti soustředit se a v neposlední řadě i posilování sebevědomí. Nutno podotknout, že určitého vývoje dosahují i vztahy mezi dětmi.

Ve finální etapě projekt Čteme pejskům přináší dětem radost, motivaci a uspokojení. Děti tak často překonávají vědomí své vlastní nedostatečnosti. Jsem velice potěšena, že moje myšlenka, kterou jsem realizovala a dovedla ke zdárnému konci v podobě projektu Čteme pejskům, má viditelné a hmatatelné jednoznačně kladné výsledky.

Měsíčně je zapojeno do projektu 30 - 35 dětí.

Bc. Halina Paciorková


Obsah

 

SKIP