BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Týden knihoven

14. ročník Týdne knihoven je mrtev, ať žije 15. ročník!

Pondělí
pro seniory

Úterý
pro rodiče
na
rodičovské
dovolené

Středa
pro děti

Čtvrtek
pro
handicapované
uživatele

Pátek
pro národnost.
a jazyk.
menšiny

Sobota
knihovna pro
celou rodinu

Neděle
pro koho
chcete

Letošnímu říjnovému Týdnu knihoven opět předcházelo udělování státní ceny Knihovna roku, již poosmé.

Tradiční knihovnický Happening, který týden knihoven zahajuje, se letos uskutečnil díky Knihovně Antonína Marka v Turnově. Tato akce byla pořádána také u příležitosti 190. výročí založení knihovny v Turnově a probíhala pod heslem Knihovny pro všechny. Happening probíhal v atriu Muzea Českého ráje a společenský večer ve velkém sále kulturního centra Střelnice. Smyslem celého setkání bylo ukázat veřejnosti v otevřeném a zábavném kulturním programu, co všechno se v knihovnách odehrává, co mohou nabídnout a zároveň upozornit na problematiku čtení, čtenářství, ale také na problémy českých knihoven a knihovníků dnešních dnů. Kulturní program happeningu se zaměřil nejen na literaturu, místní tradice a kulturní zvyky Českého ráje. Pořadatelé nám ukázali město drahých kamenů a kamenářství, město českých granátů a všech zajímavých řemeslných tradic. Upozornili nás na další zajímavá výročí, jako je 55 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj, 20 let Taneční a pohybové školy ILMA Turnov, představili nám Geopark UNESCO, pěvecké spolky, "turnovské liboherce ", předvedli "Stroj času ", dramatizaci historie knihovny a další. Na náměstí Českého ráje byl symbolicky pokřtěn "starobylý glejt " o právech knihovnických a to vodou z kašny, podívali jsme se do míst, kde se nacházela první veřejná čítárna v zemi české a to již v roce 1868! Součástí Happeningu Týdne knihoven bylo letos poprvé udělení ceny MARK. Tuto novou soutěž vyhlásil SKIP s podporou Skanska pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem projektu bylo podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek oboru a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Rozhovor s prvním nositelem ceny MARK přinášíme také v tomto čísle Bulletinu SKIP.

 Týden knihoven začal 4. října celostátní akcí Velké říjnové společné čtení aneb Pocta Karlu Hynku Máchovi. Knihovny v ní připomenuly dvousté výročí narození zakladatele české moderní poezie (16. 11. 1810). Další aktivity knihoven: 100 knihoven uspořádalo veřejná čtení, 163 knihoven dny otevřených dveří; 258 knihoven nabízelo registraci zdarma, 258 knihoven odpustilo svým čtenářům pokuty, 209 knihoven pořádalo burzy vyřazených knih, 75 knihoven zvalo na besedy se spisovateli; dále pořádaly desítky knihoven výstavy, výtvarné dílny, kurzy práce na PC, ankety, koncerty, čtenářské maratóny, soutěže, kvizy, křty knih, fotosoutěže, workshopy, nocování v knihovně, pohádkové pořady a mnoho dalšího.

Městská knihovna Prachatice připravila netradiční zahájení Týdne knihoven 2010 v prachatickém regionu. Pokus o rekord "Nejvíce čtoucích a poslouchajících " se zápisem do České knihy rekordů, který s MěK Prachatice uspořádala pelhřimovská agentura Dobrý den, se podařil. Cíl akce propagace knihoven a podpora čtenářské gramotnosti byl nadmíru splněn. Tedy 4. října od 9:00 do 9:10 hod. se pokusu zúčastnilo 4884 čtoucích a poslouchajících ze 40 institucí prachatického regionu a 1 ze ZŠ Jablonec nad Nisou. Na akci spolupracovaly místní instituce - domov seniorů, prachatické neziskové organizace, občanské sdružení STROOM Dub a všechny typy škol, regionální knihovny a Základní škola Vrkoslavice v Jablonci nad Nisou. Četlo se z textů regionálních autorů. Děti z mateřských školek a center četly Pohádky ze šumavských lokálek od Romana Kozáka stejně jako klienti z občanského sdružení STROOM Dub a žáci prvního stupně základních škol. Všichni ostatní se zaposlouchali do povídky Dívčí válka z připravované knihy od autora Davida Jana Žáka. Celou akci monitoroval nejen komisař pelhřimovské agentury pan Doležal, ale i všechna místní média. Průběh akce si může každý prohlédnout na www.knih-pt.cz. Rekord bude zveřejněn po vydání certifikátu v České knize rekordů.

 Zajímavé akce pro čtenáře přichystali i v Městské knihovně v Praze. V pátek 8.10. a neděli 10. října otevřeli na "ochutnání" dvě nově připravované pobočky, které měly slavnostní otevření naplánované až na listopad - Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) a Stodůlky (KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 13). Dlouho očekávané otevření pobočky Dům čtení bylo naplánováno na 22. listopadu 2010 a tak měli všichni opravdu napilno. Na jeden den se však práce zastavily a dveře se otevřely dokořán. Přítomní knihovníci ukázali k Týdnu knihoven 8.10. návštěvníkům dům od sklepa (sklad s posuvnými regály) až po střechu. Připraveny byly knižní novinky k půjčení domů, elektronické čtečky knih k vyzkoušení, výstava o Karlu Čapkovi k prohlédnutí a ti, kteří ještě neměli čtenářský průkaz Městské knihovny v Praze, se mohli zapsat na dva měsíce zdarma. Po svém otevření Dům čtení nabídne zejména široký výběr krásné literatury - klasiku i oddechové čtení, koutek pro děti a pravidelné aktivity zaměřené na setkávání autorů s jejich čtenáři a čtenářů s jejich autory. V plánu kulturních aktivit je pořádání poetických večerů, návštěvy oblíbených českých autorů, hravá odpoledne s knížkami pro děti, nabídka pořadů pro všechny typy škol i "knižní " dny pro celou rodinu. Jen o dva dny později, v neděli 10. října od 13 do 18 hodin, otevřela své dveře také připravovaná pobočka Stodůlky (Praha 13), která sídlí v rekonstruovaném objektu KD Mlejn. Pobočka Stodůlky je knihovna rodinného typu s velikostí knižního fondu kolem 30 tis. svazků. Den otevřených dveří nabídnul kromě prohlídky prostor budoucí knihovny například výběr z novinek nebo možnost zapsat se do knihovny na dva měsíce zdarma.

Navržené schéma Týdne knihoven dodržela např. Obecní knihovna v Jaroměřicích, která na každý den připravila jinou akci pro jinou cílovou skupinu svých uživatel. V pondělí 4.10. 2010 podvečer se sešli příznivci cestopisných přednášek - téma Kalifornie. Úterní dopoledne 5.10. po delší odmlce patřilo maminkám s malými dětmi - mateřskému centru MACÍČEK. Některé z maminek se dostaly do knihovny poprvé. Půjčovní odpoledne ve středu 6.10. v Týdnu knihoven patřilo především dětským čtenářům. Odpovídali na zvídavé otázky knihovnice a na co odpověď neznali, pomohly knihy, kterých je v knihovně na 5.000. Čtvrtek 7.10. byl pro Týden knihoven významný, neboť pozvání přijal PhDr. Leo Pavlát, spisovatel a ředitel Židovského muzea v Praze. Příjemným ukončením Týdne knihoven byla v pátek prodloužená, kdy se v knihovně půjčovalo až do 22ti hodin.

Další informace o Týdnu knihoven najdete také v rubrice V regionech.

Roman Giebisch

Ilustrační fotografie


Obsah

 

SKIP