BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

O pozitivní nákaze

S PhDr. Petrem Škyříkem, vedoucím Kabinetu informačních studií a knihovnictví Ústavu české literatury a knihovnictví na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, hovoří Ladislav Kurka. Tento 29letý pedagog získal cenu MARK 2010 a proto se uskutečnil tento rozhovor.

PhDr. Petr Škyřík

Co nebo kdo Vás přiměl ke studiu knihovnictví?

Když jsem se po gymnáziu rozhodoval, co půjdu studovat, tak byla moje volba jasná. Filozofii a politologii. Byla to léta, kdy jsem večer co večer usínal s Platónem, Hobbesem, Morem, Lockem. Avšak moje maminka mě ještě přesvědčila, ať si dám pro jistotu přihlášku i na knihovnictví.

Dostal jsem se jak na kombinaci programů filozofie/politologie, tak i na obor vědecké informace a knihovnictví. A postupně se moje preference začaly měnit. Zatímco z filozofie a politologie jsem byl čím dál víc rozčarován, knihovnictví mě začalo pomalu pohlcovat. Takže ve druhém ročníku jsem přerušil obory, kvůli kterým jsem původně na Filozofickou fakultu šel, a začal se věnovat "naplno" knihovnictví. Za tou změnou stojí především prof. Cejpek a Dr. Kánská.

Nelitujete tohoto rozhodnutí?

Nelituji, nikdy jsem nelitoval a doufám, že ani nikdy litovat nebudu. Obor mě fascinuje svojí šířkou i hloubkou a velmi mě baví nacházet a překračovat hranice mezi obory a zároveň hledat průniky.

Ve zdůvodnění, proč Vám byla udělena cena MARK, se hovoří o tom, že šíříte pozitivní nákazu. Můžete tuto infekci nějak specifikovat?

Infekční onemocnění neboli infekce je chorobný stav, při kterém dochází k poškození hostitelského makroorganismu prostřednictvím parazita, který narušuje vnitřní prostředí makroorganismu, aby tak získal prostředí k vlastnímu růstu a množení". Tolik definice infekce. Já se narozdíl od ní snažím šířit vize a myšlenky, které nepovedou pouze k mému osobnímu růstu a zviditelnění, ale byly by ku prospěchu co největšímu spektru lidí. Daří se mi to poskrovnu, ale díky mnoha lidem, se kterými mám možnost spolupracovat, se občas nějaká vize ujme, roste a vzkvétá. A to mi dělá velkou radost.

V komentáři k udělení ceny MARK jste napsal, že od dveří Vaší kanceláře se šíří kreativní záření. Jak známo, záření je fyzikální veličina. Můžete popsat, jak jde toto záření měřit a jak nejlépe se mu člověk vystaví (když např. nebydlí v Brně), aby ho toto záření zasáhlo?

Tento komentář jsem měl u příspěvku MARKování: Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny [http://www.inflow.cz/markovani-cena-penez-se-meni-podle-ucelu-k-nemuz-jsou-vypujceny], kde jsem komentoval tu skutečnost, že speciální ocenění v soutěži MARK získal ještě Martin Krčál (se kterým sdílím kancelář na fakultě) a Helena Selucká (která u nás na fakultě učí). Takže podle mého musí být na fakultě nějaký zdroj kreativní energie.

A co se týče toho zasažení pro mimobrněnské. Záření může probíhat formou vlnění nebo pohybem částic. V libovolně zvoleném bodu prostoru (takže i u vás v Praze) platí tato závislost: A = A0cos(2ft + ) kde A0 označuje amplitudu pole, jeho fázi a t je čas. Z tohoto vzorce jasně vyplývá, že kdo chce být zasažen a infikován, musí být pouze otevřen kontaktu.

Máte-li zájem o zasažení, zachovejte nám přízeň a vyčkejte. My si vás najdeme.

Tak já čekám a doporučuji počkat si i mnoha dalším.

 


Obsah

 

SKIP