BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

Petrůvky

Tak můžeme u nás na Vysočině volat třikrát "Sláva". Jedna z nejmenších knihoven v kraji získala nádherné ocenění jako "Knihovna roku 2010". Úspěch je to ale hlavně paní knihovnice Ing. Jany Krejčí.

Petrůvky

Sama obec Petrůvky leží necelých 10 km jihozápadně od Třebíče, má 81 obyvatel a většina dospělých dojíždí za prací do okolí, stejně tak děti do škol.

V obci není ani obchod či pošta. Všichni zastupitelé jsou neuvolnění a své funkce vykonávají až po návratu ze zaměstnání. Řeklo by se, že to není zrovna příznivé místo pro uspokojení náročných potřeb dnešního moderního života. Přesto nás v Petrůvkách přesvědčili, že mají všechno, co potřebují. Hlavně hodně dobrých nápadů, lidí, kteří je uskuteční, obecní zastupitelstvo a Sbor dobrovolných hasičů, kteří pomůžou i finančně, a hlavně mají ten největší poklad - paní knihovnici. Knihovny se ujala v roce 2005, kdy byla zprovozněna v úplně nových prostorách v klidném zákoutí místního obecního dvorku. Pravidelně každý pátek v pět večer se otevírá krásná barevná a útulná knihovna svým čtenářům. Teď jsem se vyjádřila moc knihovnicky, protože v Petrůvkách si na žádné škatulky čtenář nečtenář nehrají. Přesto má čtenářský průkaz v obci 70 procent obyvatel. Knihovna je každý pátek "Knihovnou otevřených dveří". Doslova. Tedy hlavně podle počasí. Když prší nebo je zima, každý za sebou poctivě při přesunech dovnitř i ven zavírá.

Petruvky

Znamená to, že děti, které se zrovna v Petrůvkách vyskytují, ať místní nebo přespolní, ať s rodiči či se zvířecím doprovodem, najdou otevřené dveře, které je zvou ke hře se stavebnicemi, skládačkami, s počítači, k malování, různému tvoření a mimo jiné i k výběru knih. Dobrovolně. Mají zkrátka možnost volby. A to se týká i jejich dospělého doprovodu.

Pokud rodiče zvolený program neosloví, posezení na stylově upraveném dvorku v chládku pergoly a s vychlazeným vhodným nápojem (který se podává v přilehlém kulturním domě) jistě ocení. Přirozeně pak dochází k prolínání dospělých venku i uvnitř s dětmi venku i uvnitř.

Zároveň ale ani žádná akce pro dospělé nezapomíná na děti. Například opékání selátka a podobných dobrot vždy začíná již odpoledne různými hrami a soutěžemi. Každý vítěz je oceněn a divte se, většinou bývají vítězi v něčem všichni. Zpravidla jednou měsíčně se koná větší akce i mimo knihovnu. Jsou to různé výlety a tematické hry. Na procházkách mají děti program, který čerpá náměty přímo z okolí a aktivně ho prožívají. Vytvářejí herbář z místních rostlin, počítají komíny všech domů v obci, pouštějí draky, hledají poklady, plní sportovní úkoly a podobně.

Podotýkám, že paní knihovnice nevymýšlí žádné finančně nákladné nebo fyzicky náročné aktivity, které by někoho znevýhodňovaly. Vždy se snaží použít věci, které jsou běžné v každé domácnosti. Odborníky si najímá velice zřídka v případě, že sama má o svých schopnostech pochybnosti, jako to bylo u kurzu angličtiny pro nejmenší, který dokázala zorganizovat v loňském roce. Také se velice úspěšně účastní s dětmi všech soutěží vypsaných dětským oddělením Městské knihovny v Třebíči.

K obdivování je ale také to, jak Ing. Krejčí dokázala zapojit mezi děti nejen jejich rodiče, ale i prarodiče. Dědeček včelař povídá o včelkách, donese vosk a děti vyrábějí krásné svíčky. Kurz pletení velikonoční pomlázky od dalšího dědečka zaujal a pobavil i tatínky, kteří dosud pomlázky kupovali pohodlně na trhu. Už nebudou. Po "Večeru hlavolamů", které snesli všichni místní ze svých letitých sbírek, měl kdekdo těžkou hlavu od urputného přemýšlení.

Děti se místních lidí neostýchají a zjišťují, že i starší generace umí zajímavé věci, které můžou konkurovat počítačovým hrám.

Veškeré dění v knihovně i mimo ni je pečlivě archivováno buď ručně (výkresy) nebo ve fotoalbech, které jsou umístěny na stránkách obce.

A ta zní: http://www.petruvky.cz

Hned se tam koukněte a žasněte.

My z útvaru služeb knihovnám v Městské knihovně v Třebíči se paní knihovnici snažíme pomáhat, jak můžeme. Zakoupili jsme pro knihovnu část licence počítačového programu REKS, provedli jsme jí revizi knižního fondu a pak jej celý do tohoto programu vložili. Nyní pomůžeme se zpracováním grantu z VISK 3 a budeme se snažit celý knihovnický provoz plně zautomatizovat. Samozřejmě zapůjčujeme dostatečně bohaté výměnné soubory, které si paní knihovnice jezdí sama vybírat.

Jsme vděční, že se v našem regionu nachází takoví houževnatí a pracovití lidé, kteří nemyslí jen na své pohodlí a pro své nápady dokážou nadchnout i ostatní. Paní Ing. Janě Krejčí patří náš velký obdiv.

Hana Kabelková


Obsah

 

SKIP