BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Zas jeden rok je ten tam. A jaký byl?

Nabitý tradičními i netradičními akcemi v knihovnách všech typů a také 6. valnou hromadou SKIP. O řadě akcí se dočtete i na následujících stránkách. A všimněte si: Týdne knihoven se zúčastnilo v podstatě zrovna tolik knihoven jako v předcházejících letech. A mně stále nejde do hlavy: když se obdobné akce v Rakousku účastní snad polovina všech knihoven, proč u nás jen desetina? Proč to jde v Rakousku a nejde to v sousedním Česku? Nebo je to jen chyba evidence?

Snad to v roce 2011 bude jiné, určitě na jeho začátku,kdy se koná Noc s Andersenem, jejíž úspěšnost se zvyšuje nepřetržitě už několik roků. V roce 2010 to bylo přes 40 tisíc účastníků na téměř tisíci místech, v roce 2011 to doufejme bude obdobné a snad se to zlomí i v Týdnu knihoven.
Jiná ale bude situace českých knihoven, které budou muset šetřit na všech stranách. Dramaticky se to promítá zejména do regionálních fondů, jak se o tom píše v Informačním servisu. Ale věřme, že vynalézavost knihovnic a knihovníků překoná očekávané komplikace a že se rok 2011 stane dalším úspěšným rokem na cestě českého knihovnictví.

Dárek k Vánocům od redakce a firmy Ceiba: čtyřstránková barevná příloha uvnitř.

Štěstí a zdraví Vám všem

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP