BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

V regionech

Jižní Čechy

Malé podzimní setkání posedmnácté - DAČICE

(Akce se uskutečnila za finanční podpory MK ČR)

Tradiční setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel se uskutečnilo tentokrát v Dačicích a okolí. Po příjemném uvítání v městské knihovně jsme popojeli autobusem do nedávno vybudovaného Studijního a informačního centra Střední školy technické a obchodní na druhém konci města, kde nás pan ředitel s kolegyněmi knihovnicemi uvedl do problematiky vzniku centra za pomoci financí z EU i  vlastního nasazení a my jsme v úžasu sledovali vybavení i možnosti využití celého objektu. Následoval výlet do nedalekých Slavonic, procházka městem se zasvěceným výkladem paní ředitelky dačické knihovny Zdeny Chadimové, která sice řídí knihovnu v Dačicích, ale srdcem je slavonický patriot a o historii i současnosti svého města by mohla vyprávět velmi dlouho. Nakoukli jsme i do keramické dílny a obchůdku s fantazijně pestrými hrnky vyhlášené Maříže a už nás autobus vezl zpět. Nově otevřený motel Dačice se držel motta z letáčku: komfortní ubytování za příjemné ceny. Útulné pokojíky jsme si užili jen chvíli a už nás čekala procházka zámeckým parkem ke knihovně. Travnatá plocha s dřevěnými sochami, pár schůdků dolů a příjemná letní čítárna stíněná stromky byla několika přítomným knihovnicím důvěrně známa z dvou nezapomenutelných letních dílen jihočeského klubka, ostatním účastníkům nezbylo, než vše obdivovat nyní...

Setkání v knihovně zahájila za zřizovatele vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu paní Mastná, potom byl při tradičním rituálu předán prapor jihočeského SKIPu do rukou paní ředitelky Chadimové. Dačickou knihovnu bude zdobit celý rok do příštího podzimu. Následovala další slavnostní chvíle: Librosaura - cenu jihočeského SKIPu pro podporovatele a přátele knihoven předala předsedkyně regionálního výboru SKIP Ivana Troupová.

Městu Dačice a nestorce jihočeského knihovnictví, dlouholeté ředitelce zdejší knihovny a vedoucí ochotnického spolku Tyl, paní Naději Jahelkové. Tato neuvěřitelně vitální, téměř osmdesátiletá dáma nás vzápětí pozvala na audienci u Dalbergů - večerní prohlídku dačického zámku. To byla skutečná perla programu - ochotníci nám předvedli řadu scén ze života zdejšího panstva a půvabně a působivě nám tak představili historii zámku i jeho majitelů. Klobouk dolů a velká poklona všem zainteresovaným!!! Zbytek večera byl zaplněn plodnými diskusemi, přátelským povídáním, výměnou zkušeností i historkami z uplynulého roku, několik z nás pak ještě prošlo nočním městem v doprovodu dačické rodačky a znalkyně Milušky Slavíkové - příjemná procházka před spaním.

Ráno nás vzbudil jasný den. Dobrá káva, vydatná snídaně a tak jsme plni elánu vzápětí vyrazili pěšky kolem kaskády rybníků směrem na Kostelní Vydří. Zasvěceným průvodcem nám byla opět kolegyně Slavíková, nejen při procházce, ale i v poutním kostele, klášteře karmelitánů, historické knihovně, karmelitánském knihkupectví či v nově vybudovaných objektech patřících k celému komplexu tohoto vyhlášeného poutního místa. Zpestřením dopoledne byl příjezd party motorkářů - na strojích větších či menších dorazili na svatbu, s ženichem v cylindru v čele. Závěrečný piknik v trávě a odjezd autobusem, už bez dačických knihovnic, kterým jsme srdečně poděkovali za příjemné přijetí a zamávali.

A pak už jen tečka za setkáním - exkurze do novotou vonící knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci - velmi zajímavého architektonického počinu, který stojí za vidění a se kterým nás seznámila vedoucí knihovny Pavla Přibylová.

Tak nashledanou příští rok ve stejnou dobu! Přivítá nás starý hrad s novou knihovnou v Soběslavi - nenechte si ujít!

Václava Vyhnalová

Severní Čechy

Setkání knihovnických seniorů

Již tradiční setkání knihovnických seniorů - členů SKIP se uskutečnilo v srpnu v Ústí n. Labem. Uspořádání se ujal regionální výbor SKIP Severočeského kraje za vydatné pomoci SVKUL. Když jsem před rokem slyšela od Zlaty Houškové, kde se setkání uskuteční, měla jsem obavy, že moje kolegyně tak daleko odmítnou jet. Překvapila mě však jejich reakce, že to přece není konec světa a rozhodně se zúčastníme. Z loňských deseti účastnic se přihlásilo osm, ale ze zdravotních důvodu se dvě před odjezdem omluvily. Mrzelo nás to, protože jsme se měly v krásném kraji mezi dobrými lidmi opravdu krásně. V pohodě a za pěkného počasí jsme do Ústí přijely a již na nádraží vše klapalo dle zaslaných pokynů. Mladí knihovníci nám pomohli se zavazadly, předali nám informace o místní dopravě a usadili do auta knihovny. Po ubytování nás v knihovně uvítal její ředitel Aleš Brožek a předsedkyně regionálního výboru Alžběta Tománková. Provedli nás krásnou budovou, kde se k nám připojil i člen VV SKIP Roman Giebisch. Projížděl městem a přišel nás pozdravit. Potěšil nás svým zájmem o nás a společně jsme viděli i další budovu knihovny a významné stavby města. Večerní posezení v knihovně nám svým vystoupením zpříjemnil mladý pracovník knihovny, který hrál a zpíval vlastní písně.

Další den jsme byli přivítáni zástupkyní krajského úřadu, která vyřídila i pozdravy hejtmanky Ústeckého kraje, pod jejíž záštitou celé setkání probíhalo. Velmi nás zaujaly i prezentace knihoven v Děčíně, Litoměřicích a Teplicích a vynikající jako vždy byla i Zlata Houšková. Ocenili jsme i fakt, že mezi nás přišel předseda Svazu spisovatelů pan Muška. Odpoledne jsme navštívili skanzen v Zubrnicích a zámek ve Velkém Březně. Večer byl pro nás připraven pěvecký koncert skupiny Belcanto. Správně naladěni jsme pokračovali ve společném posezení při zpěvu, vyprávění a konzumaci připravených lahůdek.

Poslední den jsme se podívali na vyhlídku do Dubic, na pomník Přemysla Oráče ve Stadicích a navštívili MěK v Trmicích.

Ještě před odjezdem jsme poděkovali řediteli knihovny a předsedkyni RV SKIP za milé přijetí, výborný program a všem pracovnicím za jejich péči o nás. Všichni byli skvělí a my jsme cítili jejich upřímný zájem o nás.

Zvláštní poděkování patřilo i zástupci ředitele, který nás doprovázel na našich cestách a věnoval maximální pěči naší obživě. Další naše díky patřily i manželům Bláhovým z Kostomlat pod Milešovkou. Vždy zajišťují fotodokumentaci, kterou nezištně předávají při dalších setkáních. Naše díky patřily i VV SKIP, který se na organizaci našich setkání podílí.

Při našem louční bývá i trochu smutku, ale už teď víme, že příští rok v srpnu se sejdeme ve Vyškově, kam nás zve ředitel MěK Vladislav Raška.

A my rádi přijedeme, protože už dávno víme, co řekl jeden moudrý člověk: vidět rád lidi, to je hobby, pro které stojí za to žít.

Jaroslava Biolková


Obsah

 

SKIP