BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 21.7.2010

  • Výjezdní zasedání VV SKIP  se uskuteční 11. - 13.10.2010 v Městské knihovně v Jihlavě. Na programu bude mimo jiné i strategie SKIP. Pokračuje detailní příprava Cena SKIP a Skanska - Městská knihovna roku 2010 a cena MARK 2010. Byla navržena struktura chystaného nového webu SKIP. Opětovně se projednávala distribuce Bulletinu SKIP v jednotlivých regionech.

Z  předsednictva VV SKIP 25.8.2010

  • Sekce PR SKIP se aktivizovala a proběhla schůzka, kde byly projednány všechny velké celostátní aktivity (BMČ, Světový den knihy a autorských práv, TK a DDK). Díky Klubu  dětských knihoven je nejúspěšnější aktivitou SKIP Noc s Andersenem. Pokračuje příprava podzimního výjezdního zasedání VV SKIP do Městské knihovny Jihlava. Vrcholí příprava všech knihovnických ocenění pro ceny Knihovna roku Pokračuje příprava nového webu SKIP - se spuštěním se počítá na podzim. Spolupráce s Kabinetem informačních služeb a knihovnictví MU Brno: první jednání už proběhlo. Nápady budou prezentovány na Konferenci Knihovny současnosti 2010 Seč u Chrudimi 14. - 16.9. 2010 a na výjezdním zasedání VV SKIP v Jihlavě.

Obsah

 

SKIP