BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Co venkovské knihovny umějí a mohou

(Pavlovice u Přerova 16. - 18. 9. 2010)

Polovina září je čas, kdy se již tradičně setkávají knihovníci venkovských knihoven z celé České republiky. Letos proběhl již 6. ročník stále více oblíbené akce, která je mezi odbornou veřejností známá pod názvem Co venkovské knihovny umějí a mohou.

Hostitelem letošního setkání byla Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova (Knihovna roku 2008). Do příprav se zapojila téměř celá vesnice a setkání se stalo prestižní záležitostí i pro představitele obce. "Místní" byli dokonale sehraní a vše skvěle připravili. Při přípravě a organizování akce vydatně také pomáhala Sekce veřejných knihoven SKIP a finančně ji podpořilo Ministerstvo kultury (grantem).

Všichni účastníci se na začátku sjeli do pověřené profesionální knihovny, tentokrát do Městské knihovně v Přerově. Ředitel Ing. Pavel Cimbálník všechny přivítal a provedl je po přerovské knihovně. Následovala příjemná procházka městem a návštěva Muzea Komenského. Přesun účastníků do místa ubytování v Osečance byl zpestřen exkurzí do Obecní knihovny v Radslavicích (tato knihovna byla již 2x nominována do celostátního kola soutěže Knihovna roku), kde čekala usměvavá knihovnice Lada Veselá. Večerní program pokračoval v duchu J.A. Komenského, a to přednáškou pracovníka muzea Mgr. Lubora Maloně. Vyvrcholením večera bylo promítání DVD z předchozího setkání, které se uskutečnilo v loňském roce v Borech (Kraj Vysočina) a které natočil a připravil všem známý "dokumentátor" všech dosavadních setkání Miroslav Bláha z Kostomlat pod Milešovkou (Knihovna roku 2004).

Druhý den prožili knihovníci v Pavlovicích u Přerova. Dopolední odborný program byl věnován "deseti letům spolupráce Svazu knihovníků a informačních pracovníků se Spolkem pro obnovu venkova". Profesní spolek knihovníků SKIP přiblížila Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR) a s činností Spolku pro obnovu venkova seznámila přítomné jeho tajemnice Ing. Marcela Harnová. Následovala panelová diskuse, kterou moderovala Mgr. Milena Kodýmová (členka celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku). Obsahem diskuse byla spolupráce samosprávy a knihoven v malých obcích, účast v soutěžích Vesnice roku a Knihovna roku. Besedy se zúčastnilo sedm starostů - Bohumil Rod (Jarošov nad Nežárkou), Vlastimil Bia (Pavlovice u Přerova), Jiří Řezníček (Tučín), Stanislav Sedláček (Sepekov), Stanislav Jemelík (Radslavice), Karel Trnečka (Protivanov), Jaromír Dohnal (Soběchleby). Během diskuse se prozradilo, že mezi obecenstvem sedí další 3 starostové, kteří také měli čím přispět do diskuse. Následovalo představení nedaleké obce Tučína (Vesnice roku 2009). Pan starosta z Tučína ve své prezentaci ukázal zajímavou činnost obce a pozval všechny k návštěvě, která se pak v sobotu dopoledne uskutečnila. Paní knihovnice Kateřina Trundová z Obecní knihovny v Protivanově přiblížila činnost Knihovny roku 2009, která je spojena s informačním centrem obce. V závěru pozvala přítomné na plánované setkání v roce 2011. Odborného programu se měli možnost také účastnit knihovníci z blízkého okolí. Při této příležitosti byla také uspořádána sbírka pro dlouholetého účastníka našich setkání, knihovníka Zdeňka Pavlíčka z Heřmanic (okres Frýdlant), kterého v létě postihla povodeň. Celkem bylo vybráno cca 10.000 Kč. Pamětní list podepsaný všemi účastníky, spolu s vybranou hotovostí, byly panu Pavlíčkovi zaslány.

Odpoledne se knihovníci měli možnost seznámit nejen s knihovnou a půvaby Pavlovic, ale také s kulturními aktivitami místních občanů. Večerní posezení v kulturním domě bylo doplněno hudebním a tanečním vystoupením pavlovických dětí.

V posledním dni navštívili knihovníci obec Tučín, svezli se vláčkem Tučolínem a navštívili obecní knihovnu. Potom pokračovali do Lipníka nad Bečvou. Tady je čekala návštěva Městské knihovny a krátká procházka městem. Čas se naplnil a setkání bylo u konce. Příště se sejdeme opět na Moravě. V září 2011 bude knihovníky hostit Protivanov.

Co dodat na závěr ? Snad jen tolik, že setkávání knihovníků venkovských knihoven už dávno získaly rozměr "srdíčkové záležitosti". Vznikly zde pevné přátelské vazby. Knihovníci jsou v kontaktu i v průběhu roku a nejen, že spolu komunikují při celostátních akcích (Noc s Andersenem), ale dokáží si vzájemně podat pomocnou ruku pokud je zapotřebí. Zmínila jsem se o panu Pavlíčkovi, ale musím připomenout cílenou pomoc z jihočeského Brloha do severočeské Višňové. Dvě auta jela s pomocníky na konkrétní místo díky tomu, že se dvě "venkovské knihovnice" (Marta Tomanová a Hana Severová) domluvily. Je samozřejmostí, že brigádníci bydleli u Severů. Pokud se stane, že pravidelná účastnice našich setkání nemůže přijet, protože si zlomila nohu - samozřejmě všechny srdečně pozdravuje - tak se cestou domů u ní přátelé zastaví a podělí se s ní o čerstvé dojmy. Tak jak to udělali Bláhovi, když navštívili cestou domů Jarmilu Urbánkovou v Hostěrádkách-Rešově.

Je toho hodně, co venkovští knihovníci umějí a mohou...

Daniela Wimmerová

Bilance předcházejících setkání          

Na počátku byla soutěž Knihovna roku. Všichni knihovníci z  knihoven nominovaných do celostátního kola soutěže se potkávali na slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli v Klementinu v Praze. Ucelený program ceremoniálu však neumožňoval vzájemné poznání a výměnu zkušeností.

Každoroční setkání knihovníků v Seči, či občasná Knihovnická dílna v Praze se zabývají především problematikou profesionálních knihoven. Ukázalo se, že také menší knihovny hledají příležitost k vzájemnému setkávání a možnosti hledání společného řešení vzniklých problémů, týkajících se "venkovských knihoven". Tuto možnost skýtá projekt Co venkovské knihovny umějí a mohou. Na organizaci setkání spolupracují vždy  "vítězná knihovna" (toto právo získává spolu s oceněním) a Sekce veřejných knihoven SKIP. Vše za vydatné finanční podpory MK ČR. Je to příležitost nejen k bližšímu poznání činnosti oceněné knihovny, ale je zároveň zdrojem inspirace pro účastníky. Jakýmsi "bonusem" je i poznávání krás naší vlasti a navázání celoživotních přátelství.

Sedlnice (2005)

 • Postavení a možnosti malých základních knihoven v současném knihovnickém světě 
 • Prezentace vítězných knihoven soutěže "Knihovna roku"
 • Spolek pro obnovu venkova - možnost spolupráce s knihovnami
 • Možnosti knihoven propagovat místní tradice a zvyky
 • Výlet do Nového Jičína (exkurze do knihovny) a Štramberka

Sedlnice

Kostomlaty pod Milešovkou (2006)

 • Budoucnost knihoven v malých obcích 
 • Komunitní role knihoven
 • Regionální funkce - pomoc nebo omezování ?
 • Soutěž "Knihovna roku
 • Knihovna roku 2005 - Obecní knihovna v Havlíčkově Borové (Kraj Vysočina)
 • Kde se země zapomněla - beseda se zajímavou osobností regionu
 • Exkurze do Regionální knihovny a do knihovny Regionálního muzea v Teplicích
 • Výlet Českým Středohořím

Kostomlaty

Havlíčkova Borová (2007)

 • Vzdělání, vzdělání - to nám  nudu zahání 
 • Vařečkové divadlo - výroba loutek z vařeček 
 • Jak zajímavě zdokumentovat činnost knihovny 
 • Beseda se spisovatelem Janem Kantůrkem 
 • Knihovna roku 2006 v Býšti (Pardubický kraj) 
 • Divadelní představení "Dívčí válka" v podání ochotnického spolku JEN TAK 
 • Návštěva památníku Karla Havlíčka Borovského 
 • Exkurze do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
 • Výlet po zajímavých lokalitách Havlíčkobrodska

Havlíčkova Borová

Býšť (2008) - Knihovny pro rodinu

 • Knihovny pro rodinu 
 • Veřejné knihovny a rodina
 • Praktické ukázky z činnosti knihoven ( Hledání kořenů, Putování za duhou) 
 • Knihovna roku 2007 - Obecní knihovna Bory (Kraj Vysočina)
 • Korálková dílna a drátovaný hrneček
 • Divadelní představení "Rodinné příběhy" v podání ochotníků z Opatovic
 • Exkurze do Krajské knihovny v Pardubicích a knihoven v Horních Ředicích a Moravanech
 • Výlet po zajímavých lokalitách Pardubicka (Třebechovický betlém, Kunětická hora)

Býšť

Bory (2009) - Komunitní role knihovny v malé obci

 • Být či nebýt komunitní ?
 • Zajímavé projekty malých knihoven na Slovensku
 • Potřebují malé knihovny statistiku ?
 • Knihovna roku 2008 - Obecní knihovna Pavlovice u Přerova
 • Naučná stezka Šebeň
 • Exkurze do Městské knihovny ve Velkém Meziříčí a Knihovny M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou
 • Muzeum knihy, Zelená Hora

Bory

Pavlovice u Přerova (2010) - Knihovna - nedílná součást obce

 • 10 let spolupráce - SKIP a Spolek pro obnovu venkova 
 • Panelová diskuse starostů a knihovníků o důležitosti a potřebě knihovny v obci
 • Knihovna roku 2009 - ICT a knihovna Protivanov
 • Vesnice roku 2009 - Tučín
 • Exkurze do knihovny Přerov, Radslavice, Pavlovice u Přerova, Tučín, Lipník nad Bečvou
 • Výlet po okolí (Tučín, Lipník nad Bečvou)

Pavlovice u Přerova


Obsah

 

SKIP