BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

AtlasMalá velká knihovna

Podaří-li se vystavět v některé části velkého města novou knihovnu, je to málem zázračná událost. Pravda, zázraky se vyskytují opravdu velice zřídka, ale zato pak znamenají zdroj oživení a inspirace.

Takový mimořádný skutek se podařil v průběhu let 2008 až 2009 v Brně. Díky mimořádné vstřícnosti zastupitelů městské části, města Brna a knihovny samotné se podařilo sdružit finanční prostředky a tak v městské části Maloměřice a Obřany vyrostla na místě staré, nevyhovující mateřské školy nová pobočka Knihovny Jiřího Mahena. Zpustlá zahrada vedle domu se přeměnila na krásný prostor s venkovní čítárnou, prostorem pro děti. a příjemným posezením uspořádaným do malého přírodního amfiteátru poskytujícího také prostor pro příležitostná vystoupení. Pravý půvab zahrady ještě lépe vynikne až zeleň více povyroste a zaplní pergoly nad lavičkami a živý plot odcloní pohled do rušné ulice.

Maloměřice

Interiér knihovny není příliš prostorný, ale zato do detailu využitý. Nechybí fantazie a nápady, zvláště v prostoru pro děti, který je v podkroví. Tam ostatně dnes patří i Family Point pro maminky s těmi nejmenšími. Na výsledném zdařilém díle se odrazila oboustranně vnímavá spolupráce s architekty,  kteří ponechali tvůrčí prostor pro doladění interiérů samotným pracovníkům knihovny.

Takové prostředí je výzvou pro knihovnici, která již dávno ví, že její povolání může být, přes svoji nenápadnost, neobyčejně důležité, pestré a inspirativní. Ano, začátkům na novém pracovišti a v nových prostorách se říká výzva. A zde nejedna. Čím by byla krásná knihovna bez kvalitního a pestrého fondu? Jak využít příjemného prostoru knihovny k pořadům, které obohatí kulturní život v místě? A co nabídnout mladým rodinám, dětem, jaké programy přivítají školy... otázek je mnoho.

Dnes, po dvou letech působení knihovny mohu říci, že na část otázek odpověď máme. Knižní fond je již celkem vyvážený, obohacený o nákupy knih z příspěvku ÚMČ a sponzorů. Překvapivý počet mladých a vzdělaných návštěvníků dokazuje, jak je důležité prostředí, do kterého čtenáře zveme. Nejen působivý interiér a zahrada jsou přitažlivé. Atmosféru vytváří osobní zájem o čtenáře, přivítat každého. Cítím, že i toto ovzduší pozornosti, spojené s odbornou spolehlivostí, přivádí do knihovny stále nové čtenáře. Služby pobočky jsou ovšem ambicióznější. Od začátku samozřejmě spolupracujeme se školami. "Česko čte dětem - Maloměřice a Obřany také", to je jedna z nabídek školám.A pak Týden čtení, besedy, výchovné pořady. Systematická a spolehlivá spolupráce přivádí dětské čtenáře.

Pro občany jsou připraveny tři cykly besed "Podzimní listování" (v milovaných knihách listují zajímavé osobnosti), "Cesty" (životem i cizinou) a "Osudy" (vzpomínky zajímavých lidí). Návštěvníci nám nikdy nechybí, říkám s radostí.

Stálou pobídkou je možnost využití krásné zahrady. Cílem je "protáhnout" činnost knihovny do zelených prostor.Zatím se to podařilo při Malé zahradní slavnosti s poezií. (Recitovat mohl každý, kdo se přihlásil a překvapivě jsme slyšeli často vlastní verše.) Slouží zahradní čítárna a jako loni i letos, připravíme živý Betlém.V každém případě máme lákavé místo a zdroj možností. Jistě, informace o dvouletém působení nové knihovny nemohou být jiné, než podobné jakési zprávě. S lítostí si při psaní uvědomuji, že se nemůže dostat na radost ze stále rostoucího zájmu o knihovnu, že pobočka má dobrou pověst u občanů i představitelů městské části. Stále větší počet návštěvníků a školních tříd přichází také z obce nedaleko Brna.

Tiše podotknu, že bych občas přivítala i pracoviště klidnější. Avšak pocit, že tato knihovna žije a že práce v ní je stálá pobídka, zde knihovnici nemůže opustit.

Radka Müllerová


Obsah

 

SKIP