BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

AtlasČítárna a literární kavárna Noiva

V roce 2010 rozšířila Městská knihovna v Českém Těšíně počet svých pracovišť - v červnu převzala k provozování Multifunkční budovu Avion na ul. Hlavní, na břehu řeky Olzy a hraničního přechodu v Českém Těšíně. Majitelem budovy je Město Český Těšín, stavba byla financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Euroregionu Těšínsko Slezsko v rámci projektu Revitalpark měst Český Těšín a Cieszyn. Multifunkční budova Avion byla navržena Ing. Arch. Czeslawem Mendrekem ve funkcionalistickém stylu podle původní budovy arch. Nekvasila ze 30. let 20. století. Autorkou interiéru je Ing. arch. Andrea Šacherová. Budova, stojící na stejném místě jako historická Kavárna Avion, evokuje období první republiky, kdy Avion býval centrem společenského života obyvatel na obou stranách řeky Olzy. Scházeli se zde obyvatelé obou měst, umělci, pašeráci, Češi, Poláci, Němci, Židé... Historie tehdejší kavárny Avion, jejíž majitelkou byla židovka Rosalie Wiesnerová, netrvala dlouho. Pouhých sedm let (1933-1939) zdobila levý břeh Olzy u Hlavního mostu v Českém Těšíně. V r. 1939 byla vlivem událostí nadcházející 2. světové války zničena spolu s Hlavním mostem přes řeku Olzu. Dnešní multifunkční budova Avion, která byla slavnostně otevřena 17. června 2010, má ambici uchopit genia loci tohoto místa a znovu vytvořit prostor pro multinárodní a multikulturní setkávání, navázat na tradice umělců či vzdělanců, kteří na tomto území žili nebo zde zanechali své stopy.

Noiva

Multifunkční budovu Avion převzala Městská knihovna a provozuje zde Čítárnu a literární kavárnu Noiva. Původně zamýšlený historický název Avion jako předmět kulturního dědictví nemohl být použit, je již zaregistrován jedním z místních podnikatelů. Název Noiva je zkratkou slovního spojení Noviny-Obrazy-Internet-Vize-Asociace nebo chcete-li přečtením tohoto názvu po způsobu jidiš. Z důvodu dodržení podmínky neziskovosti projektu po dobu pěti let, přizvala Městská knihovna k provozování tohoto zařízení jako partnera Střední školu hotelovou a obchodně podnikatelskou v Českém Těšíně pro zajišťování gastronomických služeb. Dne 21.6.2010 byl provoz Noivy zahájen pro veřejnost akcí "Retroodpoledne aneb Vrátit se ještě jednou na tento most... ", kdy jste mohli vidět návštěvníky v dobových šatech, dobového fotografa s historickými rekvizitami, který vám udělal rodinné foto. Obrovská návštěvnost byla v Noivě zkouškou pro celý personál tohoto zařízení.

Noiva jako čítána a literární kavárna nabízí hostům celkem 39 titulů periodik české a polské provenience, denní tisk, časopisy ekonomického, kulturního, uměnovědného, společenského zaměření., cca 150 sv. regionální literatury, básnických sbírek, povídek, komiksů, knížek pro děti a leporel pro nejmenší. Notebooky s wi-fi připojením pro uživatele zajišťují přístup k internetu. Návštěvníci si mohou číst v pohodlných boxech v přízemí kavárny nebo v 1. podlaží na terase s výhledem na obě města a pozorovat každodenní přeshraniční ruch na Hlavním mostě. Mohou si objednat speciální druhy kávu, např. Ledovou Olzu nebo Bláznivou Markétu, míchaný nápoj Těšínskou paní či Letní opojení, dezerty a jiné nealkoholické nápoje či likéry. Několikrát v týdnu zde probíhají akce, které knihovna připravuje za účasti profesionálních i neprofesionálních umělců, zajímavých lidí, kteří se zde představují. Prvními literárními hosty Čítárny a literární kavárny Noiva byli Vladimír Křivánek, Jiří Dědeček a Vladimír Merta zastupující Obec spisovatelů a českou sekci PEN klubu v Praze. Pravidelné Salóny - literární, diskusní, hudební, filmový - nabízejí pravidelné pořady. Během prvních měsíců provozu zde proběhl v červenci Mezinárodní festivalu Kruhy umění, který prezentoval kulturu menšin, žijících na území Česka, Polska a Slovenska. V rámci Mezinárodního festivalu sci-fi a fantastiky TRICON v srpnu zde byla pokřtěno několik sci-fi a fantasy knih, proběhly zajímavé diskuse.

Noiva

Při vstupu do Noivy padnou oka kavárenské stolky a čtyři pohodlné oranžové boxy v přízemí, z nichž každý má svůj název - Markéta, Žid Kohn, Pašerák, Vodník. Sošky na oknech ztvárňují tyto postavy, jejichž autorem je těšínský umělecký kovář Jan Guziur.

Pozorného návštěvníka upoutá grafika na čelní stěně o rozměru 2,5x6m výtvarnice Jaroslavy Sojnekové, která představuje multinárodní charakter Těšínska s texty v staročeském, staropolském a jidiš jazyce, podpisy těšínských rodáků. Vpravo vzadu je malý salonek, nazván Koutek starého muže, jak o něm zpívá Jarek Nohavica... "až budu starý muž... ". Na stěnách Noivy visí portréty významných mužů a žen Těšínska, obrazy významných těšínských umělců a staré fotografie legendárního Avionu. V přízemí se odehrává veškeré dění - voní zde káva, podávají se dezerty a čtou se noviny připevněné na novinových držácích, lidé se scházejí, debatují. V podvečerních hodinách přicházejí na kulturní program. Kdo vystoupá do poschodí, ocitne se v zimní zahradě, kde může shlédnout výstavu a posadit se na terase s výhledem na město a řeku.

Legendární Avion a dnešní Noiva je magické místo Českého Těšína, které si určitě nenechte ujít při návštěvě odlehlého, ale o to zajímavějšího centra Těšínského Slezska. Je to místo, na které se těšili snad všichni Těšíňané, a kterého si nyní právem užívají.

Jana Galášová


Obsah

 

SKIP