BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

AtlasBývalá sýpka se proměnila v Komunitní centrum

Jako knihovníci nebo informační pracovníci si jistě dokážete představit s jakými problémy se knihovna jakéhokoliv typu musí potýkat v 21. století. Nejenom, že jí konkurují nová média, často se musí potýkat s menšími financemi pro svůj rozvoj, ale nedostává se jí i prostoru. Poslední zmíněný problém se dá řešit dvěma způsoby - buď se pustit do rozsáhlých oprav stávajícího, často ale nevyhovujícího objektu nebo postavit zcela novou budovu, která se už od počátečních architektonických plánů přizpůsobí knihovně. Ať už se knihovna rozhodne jakkoliv, tak musí sehnat nezbytné finanční prostředky pro svou realizaci. Dalšími faktory, které musí ve svém rozhodování zohlednit jsou následující - poloha budoucí nové knihovny, její dostupnost, bezbariérovost, blízkost jiných kulturních objektů, apod. Jen splnění těchto podmínek může pomoct k přeměně knihovny v tzv. komunitní centrum.

Kunovice

Městská knihovna Kunovice si zvolila první možnost a pustila se do rozsáhlé opravy bývalé sýpky Panského dvora. Jde o více než tři století starou budovu a navíc kulturně historickou památku. Šlo o dost odvážný krok ze strany radnice, neboť objekt byl vhodný spíše ke zbourání než k opravě. K proměně chátrající památky v nové komunitní centrum stačil pouhý rok a 24 milionů převážně z evropských fondů, konkrétně z operačního programu regionu soudržnosti NUTS II pro Střední Moravu. Radnice se na financování podílela necelými 8 miliony. S výsledkem rozsáhlých oprav jsou spokojeni i památkáři. Při rekonstrukci se podařilo zachovat původní ráz sýpky - v budově se podařilo zachránit několik původních dřevěných trámů, stavební kameny, ale i u typických větracích okének je zrekonstruováno původní kování. Náročného úkolu rekonstrukce se ujala firma Tufír, spol. s.r.o, která musela mnohdy řešit nečekané problémy, jež s sebou přináší obnova historického objektu.

Kunovice

Vedle sýpky Panského dvora, ve kterém dnes sídli nejen městská knihovna, ale i klubovna pro seniory a centrum pro matky s dětmi, se nachází Panský dvůr. Jde o rovněž kulturně historickou památku z doby baroka, které se v současné době proměňuje na podnikatelský inkubátor se zázemím pro jednotlivé firmy, reprezentativní prostory, hotel s restaurací apod.

Slavnostní otevření nově zrekonstruované sýpky Panského dvora proběhlo ve čtvrtek 15. července 2010 v 10 hodin. Účastnilo se ho nejen současné vedení obce, ale pozvání přijal mimo jiné i hejtman Zlínského kraje, rodina zesnulého starosty Kunovic pana Jiřího Vařechy, architekti, firmy a další oficiální hosté. Součástí slavnostního otevření byly nejen projevy, ale i přestřihnutí pásky.

V budově někdejší sýpky Panského dvora našla své místo po nejrůznějších provizóriích Městská knihovna Kunovice. Knihovna se nachází v přízemí a v prvním patře. V prvním podlaží se nachází literatura pro dospělé čtenáře - beletrie, detektivky, poezie a divadelní hry. Pro ně je tu k dispozici i několik druhů periodik a denní tisk. Dále zde nalezneme dětské oddělení s literaturou pro nejmenší děti - pohádky, říkadla, časopisy apod. Odpočinkovou zónu zde tvoří sedací nábytek. Zde je také umístěn výpůjční pult, zázemí pro personál a na chodbě i sociální zařízení pro čtenáře a návštěvníky. S druhým podlažím to první spojuje dřevěné schodiště, které je dominantou prostoru knihovny. V druhém podlaží, které je řešeno jako podkroví se nachází naopak naučná literatura pro dospělé a mládež a také literatura pro mládež. Dále zde je naplánováno pořízení několika počítačů pro veřejnost, promítací plátno a nábytek pro pořádání besed, výstav a kulturních akcí. Knihovna je otevřena vždy od 9.00 do 17 hod. od pondělí do pátku mimo středu.

Kunovice

Další částí Komunitního centra je Centrum pro matky s dětmi Beruška. Ta sídlí v přízemí vedle knihovny a má i svou venkovní část - dětské hřiště pro nejmenší návštěvníky. Před vchodem do objektu sídlí i druhé dětské hřiště a za ním je prostor pro vybudování atria. Herna je otevřena od pondělí do pátku od 9. 00 do 12. hod. V průběhu září se pro velký zájem uvažuje o rozšíření otvírací doby a nabídku služeb. Součástí Centra Beruška je i kuchyňka, sociální zařízení a zázemí pro personál.

V poslední zbylé části v 1. patře objektu sýpky Panského dvora našel místo i Klub seniorů. Senioři tak konečně získaly potřebný prostor pro své zájmy a aktivity. Ke klubu opět náleží kuchyňka, sklad a sociální zařízení. I přesto, že primárně je určen pro seniory, je zde možnost pořádání kulturních akcí, zájmových kroužků apod. Do těchto prostor se dostanete nejen po schodišti, ale i pohodlně výtahem.

Všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do oprav budovy bývalé sýpky, snažili se, aby vznikl prostor pro setkávání a výměnu zkušeností lidí a to nejen napříč generacemi, ale hlavně bez rozdílu věku, pohlaví, příslušnosti k sociální či etnické skupině. Tím se přiblížili vizi knihoven a kulturních objektů pro 21. století, jejichž mottem je "Naše služby jsou tu pro všechny. " Nezbývá než si přát, aby tento trend pokračoval a vize a plány knihoven se měnily ve skutečnost.

Kateřina Bartošová


Obsah

 

SKIP