BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

AtlasMěstské kulturní středisko Tachov - odbor knihovna

Tachov - okresní město v Plzeňském kraji nedaleko hranic s Německem a s počtem obyvatel kolem 12 000. Knihovna je od roku 1990 umístěna v budově patřící městu . Koncem roku 2008 bylo v rámci plánovaných změn "stěhování a propojování jednotlivých odborů městského úřadu", rozhodnuto zastupitelstvem města o přestěhování knihovny z I. a II. nadzemního podlaží do I. a II. podzemního podlaží.

Během roku 2009 bylo I. PP a jedna místnost ve II. PP přestavěno a upraveno pro potřeby knihovny.

Naše první reakce na zprávu o stěhování knihovny byla více než rozpačitá už proto, že jsme si najednou uvědomili, jak neuvěřitelně rychle uběhlo 20 let. V roce 1990 jsme knihovnu stěhovali z budovy na náměstí, která byla v havarijním stavu a potřebovala kompletní rekonstrukci, do budovy bývalého OV KSČ. Tehdy jsme stěhování vítali, šli jsme do větších a modernějších prostor, nebylo nutné dělat žádné zásadní stavební úpravy a mohli jsme čtenářům nabídnout příjemné prostředí, mnohem větší možnosti volného výběru knih, víceúčelovou halu, kterou bylo možné využívat k pořádání výstav a dalších doplňkových akcí pro děti i dospělé. Představa nového stěhování - i když tentokrát ve stejné budově, ale do menších prostor a navíc pod úrovní chodníku, nebyla příliš lákavá. Co stěhování knihovny obnáší a co nás nejméně tři měsíce čeká, už jsme věděli. A odhadli jsme to téměř na den. Knihovna byla pro veřejnost uzavřena od 6.dubna do 27. června. Samotnému stěhování předcházela rozsáhlá aktualizace knihovního fondu, probírka a vyřazování věcí, které se do knihovny nevejdou, nebo nebudou potřeba a plánování jak účelně a přehledně rozmístit to, co potřeba bude a co v knihovně být musí . Půjčovny a kanceláře jsou vybaveny novým nábytkem a přesto, že základ byl dán, snažili jsme se interiér knihovny doladit podle našich představ a přání, ale také podle toho,co bylo v nových prostorách možné s ohledem na limitované finanční prostředky a čas. Pro region jsme využili původní zařízení půjčovny pro dospělé a do skladů skladové kovové regály. Stěhování pak znamenalo hlavně naplnit množství přepravek knihami, spoustou časopisů a novin a přemístit téměř 75 000 svazků z II. nadzemního podlaží do I. podzemního podlaží. S přesunem přepravek nám pomáhali studenti gymnázia a SPŠ a učni SOU a byla to pomoc velmi vítaná a potřebná. Další rozdělování knih do skupin, výběr části fondu, který bude volně přístupný a využití skladů, postupné rovnání knih na regály - tak to už jsme museli sami.

Tachov

Pokud porovnáme současné a bývalé prostory knihovny určené veřejnosti tak zatímco dříve obě půjčovny dělila hala, nyní je oddělení pro děti přístupné z půjčovny pro dospělé. Prostorově je půjčovna pro děti stejná, situovaná na jih, světlá, veselá a útulná - světlé regály plné knih, koberec a spousta plyšáků a nové počítače, to vše je pro děti přitažlivé. Rozloha půjčovny pro dospělé je co do m2 téměř shodná, ale místnost je úzká a dlouhá a pro pracovníky knihovny, od výpůjčního pultu, méně přehledná. Výpůjční pult máme centrální a protože knihovna má od roku 2002/2003 automatizovaný výpůjční protokol, přes počáteční pochyby dnes víme, že toto řešení je jednoznačně výhodné . Další plus pro uživatele knihovny znamená výtah, který vede přímo do půjčovny pro dospělé. Region umístěný ve II.PP má 65 m2, k zajištění služeb pro 16 MK je dostačující .

Zatím si v novém prostředí zvykáme. Určitě se při plném provozu projeví nějaké maličkosti, které bude nutné pozměnit. Příjemně nás překvapila reakce převážné většiny čtenářů, protože nová knihovna se líbí, čtenáři se v nových prostorách cítí dobře a orientují se rychle a bez problémů .

Z pohledu knihovníka nám chybí prostor - některé činnosti knihovny budeme muset omezit nebo využívat sálek městského kulturního střediska, který se nachází ve stejné budově. V plném rozsahu zůstane zachována spolupráce se školami všech typů od MŠ po SŠ, celostátní akce jako je Noc s Andersenem a Den pro dětskou knihu a činnosti, které se budou konat jen pro určitý počet účastníků. Omezena bude spolupráce se školními družinami, které v knihovně pravidelně vystavovaly výtvarné práce dětí. Akce pro dospělé bude nutné pořádat mimo knihovnu, budeme více využívat zázemí městského kulturního střediska.

Přesto doufáme, že všichni ti, kteří jsou pravidelnými čtenáři, ale i ti, kteří k nám zavítají poprvé, najdou v naší knihovně, kromě ochotných a vstřícných knihovnic, i to o co budou mít zájem a co budou potřebovat a že se budou do knihovny rádi vracet.

Vladimíra Pavlíková

Tato zpráva se vymyká z rázu ostatních příspěvků o nových knihovnách. Menší plocha, horší umístění, dispoziční řešení a vybavení bez projektu interiéru - v Tachově se vedení města opravdu nevyznamenalo. Podle mne by zněl titulek: Tachovská knihovna do nového, ale do horšího.

K.


Obsah

 

SKIP