BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Tříleté období činnosti všech orgánů SKIP vyvrcholilo před pár dny valnou hromadou. To nejdůležitější z ní najdete v samostatné příloze uvnitř časopisu. Byla to zdařilá událost, která se navíc prolínala s konferencí Městské knihovny v Praze o digitalizaci.

Začalo to konferencí 15.6. v NTK s řadou vystoupení zahraničních hostů a ještě větší řadou příspě vků našich členů, navíc i vtipných. A pozorně sledovaných třemi stovkami účastníků. Pokračovalo se týž den společenským večerem v Národní knihovně, kdy se tradičně vyhlašovali nositelé Ceny českých knihovníků. Letos se dostalo i na dva protagonisty našeho spolku - předsedu a tajemnici.

Valná hromada měla celkem obvyklý průběh, ze kterého nevybočil kolorit - mnoho detailních připomínek k málo změnám spolkových stanov. Bylo zvoleno nové vedení spolku - jestli se dobře dívám, o něco mladší, a to i v regionech.

A tak červnové jednání přineslo jedinou nelibost - odchod výkonné a nápadité Zlaty Houškové z vedoucích funkcí SKIP. Ještě že zůstal předsedou Dr. Vít Richter!

Valná hromada a její přípravy svazovému životu dominovaly. Teď na všechny čeká spousta práce, a ta zase bude dominovat v našem časopise.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP