BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

V regionech

Praha

SKIP PRO PRAXI

Výbor pražské regionální organizace SKIP připravil pro institucionální členy SKIP novou činnost. Nazvali jsme ji SKIP pro praxi a jedná se o neformální setkání na vybraná odborná témata.

Jako první téma byla vybrána akviziční činnost. Pro tuto oblast platí, že jsou publikovány hojně obecné zásady a pravidla pro rozhodování, ale praktické zkušenosti se vlastně nikde neobjeví.

Pro setkání nám poskytla útočiště Národní technická knihovna a ve svém vzdělávacím centru připravila kulatý stůl. Setkání se účastnili zástupci těchto knihoven: Národní technická knihovna, Národní knihovna, Národní lékařská knihovna, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích, Městské knihovna v Praze, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Zemědělská a potravinářská knihovna a Knihovna FAMU.

Příjemné prostředí a kulatý stůl navodily přátelskou atmosféru. Vlastní jednání probíhalo tak, že každá knihovna stručně představila, jak akvizici provádí a s jakými problémy se potýká. Probíraly se zkušenosti s distributory, která firma je spolehlivá a zda se spolupráce s ní vyplatí. Obecně lze zhodnotit, že je možné se na prověřené distributory spolehnout a ušetřit tak mnoho času a námahy, takže ve výsledku se jedná o užitečnou službu.

Dalším diskutovaným problémem byl způsob platby. Knihovny uváděly své zkušenosti s úhradou platební kartou na internetu a shodly se, že obezřetnost je na místě.

Nezapomnělo se ani na metodiku výběru dokumentů. Některé knihovny mají zřízenu akviziční komisi a její činnost si pochvalovaly, menší knihovny se bez komise musí obejít. Všechny umožňují svým uživatelům zadávat požadavky na akvizici elektronickou i tradiční cestou.

Výměna dokumentů jako zdroj akvizice je sice na ústupu, ale se zajímavými zkušenostmi přišla Národní knihovna. Diskutované byly rovněž dary - tady se knihovny shodly na spíše negativních zkušenostech a diskutovaly průběh jednání při přijímání či odmítání darů a způsob noblesního jednání s dárci.

Všechny knihovny uvedly, že v letošním roce dostanou od svého zřizovatele méně prostředků na nákup, což znamená omezení přírůstků do fondu. Po zkušenostech z minulých let však mají v záloze soupis požadovaných dokumentů pro přidělení dodatečným peněz na konci kalendářního roku.

Další zajímavé téma se týkalo hodnocení obsahu získávaných dokumentů. Problesklo tady tradiční téma populární literatury jak pro oblast beletrie, tak pro oblast odborné literatury. V obou případech se akvizitéři shodli, že vybírají z nabídky trhu podle zájmu svých uživatelů a nesklouzávají k cenzuře.

Na úplný závěr se ještě objevilo téma elektronické knihy. Dostupnost a snižující se cena brzy učiní z tohoto artiklu běžné vybavení domácnosti, předpokládám, že zvláště školákům a studentům e-book rodiče dopřejí, a vyvstane otázka, jak si s tím knihovny poradí.

Účastníci se shodli, že setkání pro ně bylo užitečné, že témat by se našlo ještě více a že bude věci prospěšné se nad tématem akvizice znovu po čase setkat.

Po této zkušenosti chce pražská regionální organizace pořádat podobná setkání institucionálních členů i na další odborná témata.

Marcela Buřilová

Jižní Čechy

OD NETOLIC KE STRAKONICÍM

Literární Šumava 2010
20. - 22. května 2010

14. ročník Literární Šumavy navázal na loňské setkání v Horažďovicích a nebyla to náhoda. Myšlenka o pokračování v roce 2010 na Prácheňsku vznikla už při první zmínce o historii rodu Bavorů. Jen jsme se letos lehce posunuli na mapě a sešli se v Netolicích. Už při příjezdu do městečka na nás dýchla pohoda, jako bychom sem také patřili.

První dotaz na školáka, kde že je tady knihovna, pohotově odpověděl, že přes náměstí a za kostelem ve škole. Na další otázku, kde že je tady ta výborná zmrzlina, odpověděl stejně rychle. Támhle v Gregorově ulici. A měl pravdu, byla výborná. To jsme ovšem netušili, co nás čeká v knihovně. Cukrárna !!! Kdo se zúčastnil setkání, ten mi potvrdí, že než jsme stihli v sobotu odjet, snědlo se sladkostí jako na malé svatbě.

Po ubytování v hotelu Rychta jsme se přesunuli do Muzea JUDr. O. Kudrny, který muzeum založil a daroval sem svoji velkou sbírku národopisných věcí. Kromě historicky zajímavých sbírek netolické muzeum také vlastní sbírku pohlednic. Po prohlédnutí expozice nás přivítal starosta města p. Oldřich Petrášek, se kterým jsme druhý den vyrazili do archeoparku.

Pan Mgr. Ondřej Kolář nás seznámil s dějinami Netolic, Netolicka a s působením rodu Bavorů v tomto místě. Venku pršelo, a tak jsme jen přeběhli na večeři, po které jsme poseděli, abychom si mohli předat všechny novinky, které se udály během roku. Prostě jsme si poklábosili.

Druhý den jsme se sešli na snídani v knihovně; doufali jsme, že nám bude přát počasí a my stihneme plánovaný program. S panem starostou jsme vyrazili do archeoparku nad městem. Strážní věž s palisádou tvoří dnes už dominantu města, která je vidět už zdaleka. Park vznikl na místě starého hradiště, původní stavební metodou, za finančního přispění Evropské unie. Konají se zde archeologické letní školy a v budoucnu zde má být velký areál s doprovodnými programy. Pan starosta, spolu s Jaromírem Benešem, dokázali zodpovědět snad všechny otázky.

Dostihl nás déšť, a tak jsme se vrátili do muzea na projekci starých fotografií města a filmu o stavbě archeoparku a parku Gabreta v  Bavorsku.

Po obědě jsme se těšili z nově zrekonstruovaného zámku Kratochvíle, který se z muzea loutek a animovaného filmu převlékl do původní podoby renesančního loveckého zámečku Rožmberků. Krásné interiéry a zámecký park mají neopakovatelné kouzlo, lákají k návštěvě letních divadelních představení.

Přejeli jsme na Lomec - Lomeček, kouzelné poutní místo uprostřed lesů. Nemusíme být věřící, a přesto návštěva stojí za to. Návrat na večeři, večerníček pana Koháka a pohoda...

V sobotu jsme po snídani vyrazili na netolický jarmark. Různá řemesla a tradiční výrobky nenechaly chladným asi nikoho z nás. Prostě jsme provětrali peněženky:-). Poté jsme přejeli na zříceninu hradu Helfenburk. Počasí nám pořád ještě přálo, a tak jsme se mohli rozhlédnout po kraji ze dvou zrekonstruovaných věží. Návrat k autobusu, následné bloudění podle navigace - to bylo malé zpestření -, proto jsme se zpožděním dorazili do skanzenu v Hoslovicích. Mlýn se dochoval jen díky vytrvalosti původních majitelů. Není to mrtvé místo; kolem pobíhala domácí zvířata, v sednici si povídali sousedé a mlýnem nás provázel mlynář. Určitě je to krásný nápad na rodinný výlet. Pak šup, šup do autobusu a hurá na nádraží. Koupili jsme si lístky, zamávali a jedéééém. Velký dík patří všem nadšeným a skvělým organizátorům, milým netolickým knihovnicím a už teď se těšíme na příští setkání, tentokrát v Klatovech.

Jaroslava Valtrová

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA A MĚLNICKO VE DNECH 23. a 24. DUBNA 2010

Náš letošní zájezd měl za páteční cíl exkurzi do Národní technické knihovny v Praze, návštěvu zámku Nelahozeves a památníku Antonína Dvořáka a prohlídku Mělníka. V sobotu jsme měli naplánován výšlap na horu Říp, prohlídku hradu Kokořín.

Novou technickou knihovnou nás provázela p. Vnoučková. Nejprve nás seznámila s celou stavbou - projektem a poté jsme prošli jednotlivá podlaží. Byli jsme také informováni, že vybavení interiéru knihovny bylo oceněno cenou za design. Knihovna působí vzdušným dojmem, regály jsou skoro prázdné, všude plno studijních nebo odpočinkových míst, přístupů k internetu... Knihovna si určitě najde své místo mezi studenty, ale i veřejností.

Odtud jsme odjeli do Nelahozevsi, rodiště Antonína Dvořáka. Navštívili jsme zámek, někteří i Dvořákův památník. Autobusem jsme doputovali do Mělníka.

Od zámku jsme pozorovali vinice a soutok Labe s Vltavou. Právě odbíjely zvony, bylo krásné slunečné počasí, podvečer, prostě paráda. Po skupinkách jsme se zatoulali do vináren, kde jsme ochutnali i mělnické víno Ludmilu.

V sobotu ráno po snídani jsme měli naplánován výstup na památnou horu Říp. Při příjezdu k hoře jsme zjistili, že zde dnes bude veliká "řípská pouť" (bylo právě Jiřího), o čemž svědčilo velké množství atrakcí, stánků... Cesta byla příjemná, nebylo ještě velké teplo, ale opar v dáli nám znemožnil výhled do kraje (jako si ho užil praotec Čech). Nahoře jsme navštívili rotundu sv. Jiří. Nakonec jsme šťastně dorazili do Ctěnic, proti nám šel průvod lidí, asi nějaká turistická akce. Davům jsme se tedy úspěšně vyhnuli.

Posledním bodem programu byla návštěva hradu Kokořín. Zde jsme byli objednáni, ale mírný skluz v čase nás opět donutil zrychlit krok. Výstup k hradu po vysokých schodech z klád nám dal zabrat. Prohlídka hradu byla velmi zajímavá. Hrad byl prakticky znovu postaven z ruin. Nyní je v soukromých rukách . Z ochozů hradu jsou krásné výhledy (jak pro koho).

Odtud jsme zamířili do restaurace na zasloužený oběd - občerstvení.

Poté jsme vyrazili na cestu do Budějovic. Některé kolegyně stíhaly další spoje jen o fous (za 1 minutu odjezd), ale jako již tradičně vše dobře dopadlo, až na malý mráček - zpoždění.

Zájezd byl pěkný, jako vždy jsme měli objednané pěkné, až nádherné letní počasí. Jistě splnil naše očekávání, alespoň mé ano.

Velký dík patří organizátorce a "vedoucí" zájezdu Lidce Švíkové za perfektní přípravu, zajištění, organizaci i průběh celého zájezdu.

V příštím roce snad na Moravě nashledanou!

Ivana Troupová


Obsah

 

SKIP