BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 19. 4. 2010

. Pokračují přípravy všech rozjetých aktivit, nejintenzivněji příprava valné hromady.

. Za námi je BMČ se 370 zapojenými knihovnami.

. Ve dnech 21. - 24. 4. 2010 se v Brně mělo uskutečnit setkání sekce veřejných knihoven IFLA. Kvůli soptící sopce na Islandu se setkání nakonec nekonalo...

. V termínu 27. - 30. 10. 2010 se uskuteční studijní zájezd do Francie.

. Vzdělávací projekt UZS byl zahájen kurzem Fundraisingu. Další kurzy následují.

Z VV SKIP 6. 5. 2010

. Anketu Proč jsem vstoupil do SKIP? vystřídá anketa Proč nejsem člen SKIP?

. Předsednictvo VV SKIP vypracovalo soupis všech existujících benefitů členství ve SKIP.

. Příprava valné hromady a jejího doprovodného programu vstupuje do poslední fáze.

.  Týden knihoven s mottem Knihovna pro všechny letos v termínu 4. - 10. 9. 2010 bude zahájen happeningem v Turnově 1. října 2010. Návrh zaměření pro jednotlivé dny viz Kalendář akcí na str. 46

Z předsednictva VV SKIP 20. 5. 2010

. Slavnostní podepsání smlouvy s firmou Skanska proběhlo 19.5.2010 v Městské knihovně v Praze.

. Pokračují výběrová řízení na další vzdělávací kurzy UZS.

. Konference Knihovny současnosti 2010 se uskuteční 14. - 16. 9. 2010 v Seči u Chrudimi.

Z výkonného výboru SKIP 24. 6. 2010

. Krátce po valné hromadě se sešel výkonný výbor SKIP ke svému prvnímu zasedání. Nejdříve zvolil předsednictvo v tomto složení:

Jitka Bílková, Aleš Brožek, Roman Giebisch, Zuzana Hájková, Kateřina Hubertová, Libuše Nivnická, Miroslava Sabelová, Jaroslava Štěrbová, Ladislav Zoubek

Náhradníci:

Hana Hendrychová a Zdeněk Matušík

. Jediným kandidátem na funkci místopředsedy SKIP byla kol. Nivnická a jediným kandidátem na funkci výkonného tajemníka SKIP byl kol. Giebisch. Oba byli zvoleni aklamací všemi členy VV SKIP.

. Nové předsednictvo přebírá úkoly od starého (strategie, benefity, nový web... )

. Průběh 7. Valné hromady SKIP 2010, která se konala v Praze 16. června, byl hodnocen pozitivně. Všechny schválené dokumenty jsou vystaveny na webových stránkách.

. Studijní zájezd SKIP do Francie se uskuteční v termínu 27. 10 - 30. 10. 2010.

. Pokračuje vzdělávací projekt SKIP s UZS.

. Spolupráce s firmou Skanska má první dopady: Vyhlášení ocenění Cena MARK 2010 a Cena SKIP a Skanska - Městská knihovna roku 2010.

. Pokračují přípravy Týdne knihoven 2010.


Obsah

 

SKIP