BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Mozaika

Máchovské sympozium v Doksech

K. H. Mácha na Bezdězu 28.5. 2010Dne 28. května se uskutečnilo v hotelu Kamýk v Doksech Máchovské sympozium, které bylo podpořeno grantem MK ČR. Součástí akce se stalo vyhlášení vítězů Výtvarné soutěže základních uměleckých škol Máchova kraje S Máchou za Máchou po Máchově kraji a předání cen a vyhlášení vítězů literární soutěže Básníš, básním, básníme. V rámci projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji, kterým Máchův kraj oslaví 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, jsou pořádána i turisticko-kulturně-didaktická  putování v Máchových stopách. Letošní ročník turistického kulturního-didaktického putování ve stopách básníkových zavedl zájemce na místa známá i téměř neznámá, ale krásná a zajímavá, která by byl jistě Karel Hynek Mácha navštívil, kdyby mu to čas jeho žití dovolil.

Ve spolupráci se Základní školou Karla Hynka Máchy v Doksech byl vyhlášen 4. ročník literární soutěže Básním, básníš, básníme s uzávěrkou 1. května. Tematické zaměření soutěže byla lyricky laděná poezie a próza věnovaná lásce a jarní přírodě. Soutěžili žáci 8.-9. ročníku a vítězné práce byly zveřejněny na webových stránkách školy a budou vytištěny ve Sborníku Básním, básníš, básníme.

Máchovské sympozium otevřela zhudebněnou básní K. H. Máchy Marta Němcová-Březinová. Sympozium se uskutečnilo v rámci významného máchovského výročí v Doksech v srdci Máchova kraje, a byl zde představen K. H. Mácha a jeho dílo z regionálního hlediska a rozkryty zažité pohledy nejen na jeho literární postavy, ale i na básníka samotného. Pořadateli sympozia byly: SKIP ČR, Městská knihovna Doksy, Svazek obcí Máchův kraj a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. O pravé máchovské naladění akce se zasloužil Mirek Kovářík a kytaristka a skladatelka Marta Němcová-Březinová recitací Máje podbarvenou hudbou a zpěvem. Marta Němcová-Březinová se představila nejen jako zpěvačka a kytaristka, ale i jako autorka hudby. Se svým pořadem Básníci - celovečerní literárně-hudební představení pravidelně vystupuje v pražské Malostranské besedě, v Divadle v Řeznické a v Divadle Viola. Mirek Kovářík, kulturní publicista a celoživotní milec poezie, všechny přítomné okouzlil svým emotivním vystoupením v pořadu Mácha blues. PhDr. Mirek Kovářík poté prezentoval Máchovské osudy v české poezii a hodnověrnost Sabinova svědectví a přiblížil posluchačům, jak je to s autorstvím Cikánů, v přednášce nazvané Malý Máchovský kaleidoskop.

Ředitelka Městské knihovny v Doksech PhDr. Renata Mauserová přiblížila účastníkům sympozia Máchovy inspirace v jeho kraji. Renata Mauserová je významnou regionální osobností, která svůj  zájem a  profesní orientaci věnuje studiu historie a zajímavostí  Doks a jejich okolí. Miloslav Bařina a Miroslav Koloc, kteří po 150 letech prošli a zdokumentovali Máchovu cestu do Krkonoš, tuto trasu prezentovali v příspěvku Máchovy cesty se zaměřením na Kokořínsko a Dokesko. V roce 1833 se na svoji "krkonošskou" pouť vydal básník Karel Hynek Mácha. Vyšel pěšky z Prahy a během několika dní prošel se svým přítelem Eduardem Hindlem půlku Čech. Namátkou jmenujme místa jako Mělník, Kokořín, Bezděz, Zvířetice, Mnichovo Hradiště, Hrubá Skála, Trosky, Radim, Pecka, Třebihošť, Sněžka a zpátky do Prahy cestou přes Kunětickou Horu a Kolín. V roce 1983 se vydali v Máchových stopách poutníci Miroslav Koloc, Miloslav Bařina a Jindřich Mařan. Nejenže o svém putování vydali několik knih, ale objevili i zvláštní věci. Například záhady kolem Máchových kreseb "hradů spatřených". Dáme-li si po 170 letech tu práci a najdeme v krajině místo, odkud Mácha příslušné hrady kreslil, zjistíme, že žádná kresba neodpovídá tomuto pohledu.

Mgr. Daniel Jakubíček Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci měl těžký úkol - prezentovat Máchovy deníky. Svoji přednášku nazval "Bez konce láska je! - Zklamánať láska má! aneb K.H. Mácha a jeho zápisky". Daniel Jakubíček, který na olomoucké univerzitě přednáší českou literaturu 20. století a teorii literatury, měl takový úspěch, že jej některé kolegyně přímo na místě pozvaly na přednášky pro pubescenty o díle K. H. Máchy do svých knihoven. Bohdan Roule, ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, prezentoval přítomným dokumenty, které z díla K. H. Mácha nabízí tato specializovaná knihovna a Josef Lackovský, učitel ZUS Doksy, přiblížil zájemcům digitalizaci knih pro nevidomé.

Značný rozruch vyvolala svojí kontroverzní přednáškou PhDr. Helena Veličková z Vědecké knihovny v Olomouci, která se snažila přiblížit Mácha očima grafologa. Helena Veličková je autorkou knihy Grafologie - cesta do hlubin duše : přehled dějin písma a rozbory rukopisů slavných osobností s využitím hlubinné psychologie / Helena Veličková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia. Poté vystoupila spisovatelka pro děti Ivona Březinová, která na této akci prezentovala svoji knihu v přednášce Jaké je žít s Máchou v báglu. Ivona Březinová (1964) je nositelkou řady cen, v roce 2004 byla její knížka Začarovaná třída zapsána na Čestnou listinu IBBY, dětští čtenáři ji pasovali na Rytířku krásného slova. Svou tvorbu věnuje jak nejmenším, tak teenagerům. Velmi často vědomě a cíleně zpracovává nějaký závažný společenský problém. Její poslední kniha je adresována čtenářkám od 13 let.

Tři kamarádky - šestnáctileté gymnazistky - se o prázdninách vydají k Máchovu jezeru. Není to však obyčejný výlet. Fany, vůdkyně výpravy, cestu naplánovala tak, aby šly přesně po stopách jejího milovaného básníka. Děvčata mají od začátku přesně rozdělené úlohy: černovlasá Fany miluje literaturu a Máchu zvlášť, jednou možná "bude psát scénáře a pak všechno režírovat"; zrzavá dlouhonohá Nikol neudělá ani krok bez kamery a - bez žvýkačky, chtěla by být kameramankou; trochu jednodušší blonďatá Simča touží stát se herečkou. Hned na počátku své cesty děvčata potkají čtveřici sympatických kluků, k nimž časem přibudou ještě dva, a z máchovského putování kokořínskými lesy a přes zříceniny hradů se vyloupne báječný týden plný zábavy i prázdninových lásek. Březinová je vskutku důsledná, takže na předsádce knihy najdeme i přesnou mapku cesty hrdinek, dokonce s popisem dopravy, a během čtení se dozvíme o Máchovi víc než v hodině češtiny věnované tomuto velikánovi české literatury 19. století.

Poslední příspěvek nesl název Osudy rukopisu Máchova Máje. Toto téma prezentoval potomek rodiny J. N. Kouského, který osobně znal Karla Sabinu a Máchova bratra Michala - Ing. Jiří Kouský. Po jeho velmi zajímavé prezentaci účastníky konference pobavily rozverné střípky ze života K. H. Máchy v podání Divadýlka na dlani z Mladé Boleslavi v pořadu Tam na své pouti pozdravujte zemi.

Divadýlko na dlani v akci

Po krátkém skeči Divadýlka na dlani se vyrazilo na trasu nočního výstupu na Bezděz - což bylo obrovské lákadlo pro většinu přítomných. Délka trasy byla 12 km převážně lesem. Ve 20.00 bylo připraveno setkání s K. H. Máchou v hradních zdech v podání herců Divadýlka na dlani. Od osmi hodin byla opět otevřena Velká věž, odkud byl krásný výhled do zšeřelé máchovské krajiny. Nejen pro máchovské romantiky bylo připraveno od 21.00 hod. v purkrabském paláci literárně-hudební vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka - Máchovské nokturno. Po napínavém sestupu po neosvětlené cestě z hradu Bezdězu se již všichni těšili do tepla hotelu Kamýk.

Roman Giebisch


Obsah

 

SKIP