BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Talár - ilustraceRedakce Bulletinu SKIP se rozhodla zmapovat situaci v knihovnickém a informačním školství v ČR. Obrátila se tedy na všechny střední, vyšší odborné a vysoké školy, které mají ve svém programu knihovnictví a informační služby. V minulém čísle byla publikována většina odpovědí, dnes ještě dvě a připomínáme položené otázky:

 1. Kam je směřována výuka v oboru?
 2. Kolik je studentů našeho oboru? Pokud se realizuje denní i dálkové studium, rozdělit tyto počty
 3. Sledujete absolventy našeho oboru po nástupu do praxe?
 4. Můžete uvést alespoň tři příklady zajímavých závěrečných prací Vašich studentů?
 5. Jak hodnotíte spolupráci s knihovnami?

Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

1) Výuka je směřována k universálnímu profilu informačního profesionála - absolventa VOŠ. V rámci takto koncipovaného programu si student volí z nabídky dalších zaměření. V současné době otevíráme pravidelně tato tři zaměření: služby knihoven, služby muzeí a galerií a podniková informatika.

2) Denní studium cca 250 studentů a počet studentů neustále mírně klesá. V dálkovém studiu cca 50 studentů, zájem je tak malý, že nedovoluje otevřít ani jednu novou třídu.

3) Ano, oslovujeme vybraný vzorek absolventů ve dvou až tříletých intervalech a sledujeme vývoj jejich profesní kariéry.

4) Denní studium:

 • Problematika profesního vzdělávání knihovníků veřejných knihoven na Mělnicku - případová studie.
 • Projekt internetizace v knihovně Vojenského historického ústavu
 • Regionální spolupráce veřejných knihoven v příhraničí v Jihočeském kraji
 • Mobilní knihovny
 • Dálkové studium:
 • Budování pobočky Městské knihovny v Praze v prostorách NTK

5) Spolupráce s odbornou veřejností probíhá ve více rovinách:

 • knihovny zabezpečují pracoviště pro souvislou dlouhodobou odbornou praxi (14 týdnů)
 • vybraní odborníci z praxe jsou vedoucími (oponenty) závěrečných prací, vybraní pedagogové poskytují na vyžádání poradenskou činnost 
 • odborné exkurze do knihoven, účast vyučujících na seminářích a odborných akcích organizovaných knihovnami
 • špičkoví odborníci z praxe zabezpečují výuku některých předmětů VOŠIS

PhDr. Jan Machytka


Obsah

 

SKIP