BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Knížkometr aneb Děti Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé

Tento měsíc, který se pyšní názvem Březen měsíc čtenářů, se všechny knihovny předhánějí v nejrůznějších aktivitách. Chtějí jimi zpestřit svůj program pro své návštěvníky. Stejně je tomu i  v  oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska.

"Kolegyně přišla s nápadem uspořádat soutěž nazvanou Knížkometr. Ukázalo se, že to byla skvělá myšlenka, protože už během prvních tří dnů se do ní přihlásilo 105 dětí, " uvedla knihovnice Marcela Kořínková.

Na pilotním projektu se spolu s knihovnou podílí i holešovská firma Nestlé. "Velice jsme ocenili, že s námi do toho jdou. Budou nám dodávat sladkosti, kterými odměníme ty nejpilnější čtenáře, " vysvětlila autorka nápadu Kamila Rýdlová.

Soutěž spočívá v tom, že se každému čtenáři u  speciálně vyrobeného Knížkometru vždy změří hromádka vypůjčených knih. Centimetry se zapíší do jeho průkazky, kterou pro tento účel obdrží. Budou se sčítat a ve chvíli, kdy přečte první metr, získá odměnu. Další odměna, už trochu větší, bude následovat po zvládnutí tří metrů. Hranici tvoří pět metrů přečtených knih, za které čtenář získá další odměnu od firmy Nestlé. Nultý ročník soutěže nazvané Knížkometr aneb Děti Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé skončí za půl roku. Během této doby knihovnice vychytají případné chybičky, aby v příštím roce mohly stanovit již jasná pravidla.

V dnešní době je vidět, že děti omezují čtení a nemají příliš dobrý vztah ke knížkám. Touto akcí se snažíme dětské čtenářství podpořit a děti k tomu "sladce" motivovat.

Marcela Kořínková a Kamila Rýdlová


Obsah

 

SKIP