BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Ve zdravém těle zdravý duch!

V sobotu 5.června 2010 jsme se zúčastnily s  týmem novorolských dětí čtvrtého ročníku Her bez hranic aneb Knihovnice dětem, které pořádá Klub dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků Karlovarského kraje za podpory Ministerstva kultury. Jak heslo napovídá, motivem letošních knihovnických hrátek bylo zdraví. Sešli jsme se v hojném počtu v zahradě Městské knihovny ve Františkových Lázních, kde nás přivítal starosta města pan Ivo Mlátilík. Všechna družstva se představila pokřikem a zacvičila svou rozcvičku. Po rozlosování se družstva rozdělila na jednotlivá stanoviště a začala plnit úkoly. Děti prokazovaly znalosti první pomoci, anatomie, Františkových Lázní a lázeňského trojúhelníku, poznávaly prameny, léčivé rostliny, lázeňské procedury, sbíraly bacily, vyrobily si svého Františka. Když děti dosoutěžily, dostaly svačinu a netrpělivě sledovaly průběžné výsledky, které se plnily v bodovací tabuli. Kdo bude první? Nebudeme poslední? Ve dvě hodiny odpoledne bylo jasno. První místo obsadil tým z knihovny Královské Poříčí, druhé místo patřilo Lomnici. Třetí místo po závěrečném rozstřelu získaly děti z knihovny v Chebu. Na náš tým z  Nové Role, ve složení: Barbora Blašínová, Kristýna Ecklová, František Koller a Denisa Ngoová, zbyla bramborová medaile. Po prvním zklamání přišla na řadu radost ze získané ceny. Z prázdnou domů neodjížděl nikdo, všechny děti si odvezly alespoň maličkost. Ještě na procházku městem, něco dobrého do bříška a hurá domů. Děkujeme za krásný den všem knihovnicím z Františkových Lázní, které se podílely na realizaci akce a příští rok se těšíme na setkání v Chebu.

Marcela Toužimská


Obsah

 

SKIP