BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Jakou barvu má svět, vědí jenom rytíři

Víte, jakou barvu má svět? Vy možná ne, ale pravděpodobně to ví několik tisíc dětí, jež se zapojily do poslední etapy projektu Klubu dětských knihoven, který má souborný název "Kde končí svět". Zatím poslední dvouletá etapa, které se účastnila svými dílčími projekty zhruba stovka knihoven, vyvrcholila celostátním setkáním 1. června letošního roku. Zrcadlová kaple Klementina je bohužel kvůli rekonstrukci uzavřena, takže setkání se konalo v komornějším, ale příjemném sále Konírny v Nostickém paláci (sídlo Ministerstva kultury ČR, které na akci přispělo svou dotací). 75 dětí - vítězů regionálních přehlídek - a třicet dospělých - knihovnic, rodičů i učitelů - zcela ovládlo vstupní prostory ministerstva a budilo nedůvěřivý zájem procházejících úředníků, ostrahy i pracovních návštěv. Jak by také ne! Pelhřimovští přijeli v umně vyrobených "zbrojích", davem se proplétala královna, "u koně" v recepci se fotografovaly jednotlivé skupiny s pasujícím rytířem, zkrátka takový mumraj asi vážená instituce nevidí každý den.

Slavnostní akt pasování těch "nejlepších" 14 rytířů Řádu krásného slova, kteří zastupovali jednotlivé kraje a byli vítězi literárních, čtenářských, výtvarných, divadelních a dalších soutěží, proběhlo jako vždy se vší důstojností; nechyběly slzičky dojetí, tréma, napětí ani opravdová hrdost. Spolu s dětmi byla pasována autorka Alena Ježková, kterou si vybrala z navržených kandidátů dětská porota. Ta pak dětem při autogramiádě podepsala desítky knížek a památníků. Arnošt Goldflam, jenž byl dětmi vybrán jako rytíř za interprety, se bohužel omluvil. Byl vázán ve Zlíně na filmovém festivalu a sliboval, že v době svého pobytu tam bude číst zlínským dětem; tím alespoň částečně zmírnil zklamání ze své nepřítomnosti.

Za knihovnice byla pasována Mgr. Ivana Hutařová z Národní pedagogické knihovny ÚIV, která je dlouholetou aktivní členkou vedení KDK, autorkou projektů Suk - Čteme všichni a Knížka pro prvňáčka, několika publikací, lektorkou všemožných seminářů a kurzů týkajících se dětské literatury atd. atd.

Vedení klubu s velkou vděčností ocenilo její mnohaletou spolupráci a přínos "děckařině" v našich knihovnách. Pokud se chcete podívat na fotografie z akce, najdete je na stránce http://skip.nkp.cz/Obrazky/akcKde/index.htm.

ZLATA HOUŠKOVÁ


Obsah

 

SKIP