BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

2. ročník projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

(12500 prvňáčků má knížku, kterou nikde nekoupíte)

V červnových dnech vrcholí druhý ročník projektu Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka.

Prvního ročníku projektu, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se účastnilo 9000 žáků prvních tříd. Ohlas byl velký a do druhého ročníku se přihlásilo prostřednictvím škol nebo dětských oddělení veřejných knihoven 12500 letošních prvňáčků z celé republiky. Co je hlavním cílem projektu?

Knížka pro prvňáčkaPředevším upozornit na nezastupitelnou úlohu četby ve vývoji osobnosti dítěte od prvního ročníku školní docházky. Od toho, jak se dítě naučí číst texty s porozuměním, se odvíjí jeho školní úspěšnost či neúspěšnost. My dospělí, kteří s dětmi pracujeme, jim nedostatečně zdůrazňujeme, že čtení je jedna z nejdůležitějších, ne-li přímo nejdůležitější dovednost, kterou se v nižších ročnících základní školy může naučit. Děti musí včas získat pocit, že číst je naprosto normální, zrovna tak, jako je normální naučit se získávat informace ze všech v současnosti dostupných zdrojů. Pro získáváni informací je však nezbytná dokonalá technika čtení, bez které informaci nevydolujeme z žádného média.

Prvňáčky do projektu přihlašují buď školy nebo dětská oddělení veřejných knihoven. Pokud děti přihlašují učitelé, navštěvují s dětmi kulturní instituce v místě bydliště, ať už se jedná o knihovny, muzea nebo divadla a seznamují je s jejich činností, pořádají besedy s autory nebo ilustrátory, společná čtení dětí s dospělými, dramatizace textů a organizují další velmi pestré akce směřující k probuzení zájmu dětí o knížky. Dětská oddělení veřejných knihoven mají již léta propracované své způsoby, jak děti přes návštěvu knihovny ke knížkám přivést. V řadě případů se však díky projektu prohloubila spolupráce škol a knihoven a zapojili se do ní ve větší míře už žáci prvních tříd.

Projekt probíhá vždy od listopadu do konce května. Úspěšní prvňáčci dostanou jako projev uznání za svou účast na projektu knížku. A není to knížka ledajaká. Jedná se o původní českou novinku, která byla vytvořena přímo pro projekt a není v běžné knihkupecké síti, takže se nedá za peníze koupit. Letošní prvňáčci dostali knížku Jiřího Kahouna "Legrační dům" s ilustracemi Jiřího Fixla. Díky projektu tak vznikne také každý rok česká novinka pro začínající čtenáře od významných současných tvůrců, která navíc vyjde v nákladu na české poměry obrovském.

Předávání knížek prvňáčkům probíhá důstojně v průběhu června. V některých knihovnách je předávání knih spojeno s pasováním prvňáčků na čtenáře nebo s obdobnými slavnostními příležitostmi. V loňském roce se knížky předávaly například na hradech a zámcích, v klášterech, na lodích, na obecních úřadech. Knížky dětem předávali zastupitelé obcí, spisovatelé, ilustrátoři nebo herci. Slavnostního předávání se často s prvňáčky účastnili i dojatí rodiče a prarodiče. Také letos se slavnostní předávání chystá na mnoha zajímavých a atraktivních místech. Pro vybrané školy z Prahy a blízkého okolí je určeno předávání v zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti autora, ilustrátora a významných pracovníků ministerstva.

Letos zavedli organizátoři pokusně novinku: pro děti z Moravy, pro něž je Praha přece jen dost vzdálená a cesta by pro ně byla náročná, bylo uskutečněno rovnocenné předávání knížek prvňáčkům v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kam přijeli vedle organizátorů i Jiří Kahoun a Jiří Fixl, autoři knížky Legrační dům. První dva ročníky projektu jsou tedy na světě a chystá se pomalu třetí. Projekt byl oceněn Zlatou stuhou 2009 za nakladatelský počin, což organizátory velmi těší. Největší radostí je však zájem všech, kdo s dětmi a knížkami pracují.

Ivana Hutařová


Obsah

 

SKIP