BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to

  • do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB),
  • do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem veřejných knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Zaměstnání v knihovně příslušného typu nebo studium knihovnictví, aktivní znalost německého jazyka. Přednost má individuální člen SKIP. Přednost mají dále uchazeči, kteří se v předchozích letech nezúčastnili studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.

Termíny: Přihlášky je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2010. Je žádoucí v nich specifikovat problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit, případně konkrétní vybranou knihovnu (vzhledem k průběhu v minulém roce přednostně mimo Vídeň). Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 17. května 2010.

Přihlášky, které nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

Přihlášky je možné podávat také elektronicky. Adresy regionálních výborů najdete na URL <http://skip.nkp.cz/kdoPreRV.htm>. Regionální výbory mohou zaslat přihlášky do sekretariátu SKIP na elektronickou adresu <bedriska.stepanova@nkp.cz>, v kopii na adresu KZS <zdenek.matusik@nkp.cz>.

V Praze dne 13. února 2010.

Komise SKIP pro zahraniční styky

Obsah

 

SKIP