BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Zpráva o hospodaření SKIP za rok 2009

Příjmy
pořádání akcí SKIP 602 300,00 Kč
prodej publikací 39 289,00 Kč
pronájem a inzerce 116 200,00 Kč
členské příspěvky 1 060 250,00 Kč
úrok ČSS 4 997,02 Kč
dotace MK 488 000,00 Kč
dotace Středočeský kraj 6 272,00 Kč
vratka nedaněná 9,00 Kč
Příjmy celkem 2 317 317,02 Kč

 

Výdaje  
ceny 13 349,00 Kč
cestovné 92 292,00 Kč
cestovné zahraniční 29 615,00 Kč
členské příspěvky IFLA 18 553,30 Kč
členské příspěvky jiným organizacím IBBY, Unie zaměstnavatelů, Asociace muzeí a galerií 55 000,00 Kč
dary 3 706,00 Kč
dohody o provedení práce 327 100,00 Kč
happening 20 110,00 Kč
materiál 90 725,00 Kč
nákup SW 8 366,00 Kč
občerstvení 46 408,00 Kč
poplatky bance 23 101,88 Kč
poštovné 35 275,00 Kč
služby nájem, lektorská činnost, stravování na akcích, ubytování, vstupenky apod. 1 078 721,42 Kč
tisk 191 521,70 Kč
vratka dotace 2008 7 010,00 Kč
vratka účastnického poplatku 11 230,00 Kč
Celkové výdaje 2 253 084,30 Kč

 

Hospodářský výsledek 64 232,72 Kč

Schválil VV SKIP dne 25.2.2010

Obsah

 

SKIP