BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Už 15 let (pokračování)

Poslední příklad je mimo jiné krásným dokladem toho, že knihovny jsou schopny být v zájmu podpory čtenářství velmi dobrým i žádaným partnerem a že jsou také k této spolupráci ochotny i v  případě, že nepůjde o příliš velké benefity pro ně samé. Děckaři pak chápou podporu čtenářství přímo jako své poslání a životní program...

Kdyby měl Klub dětských knihoven své heslo, znělo by asi "Ve spolupráci je síla" nebo nějak podobně. Spolupráce je opravdu vnitřním motorem veškeré činnosti KDK. Kromě spolupráce vnitřní, členské, a spolupráce děckařů obecně, se spolupracuje s každým, kdo má něco společného s literaturou či dětmi. Spolupracuje se s autory: kromě výše uvedených aktivit např. při propagaci ceny Zlatá stuha (nejvýznamnější oceňování knih pro děti v několika kategoriích, pořádané Českou sekcí IBBY), při tvorbě různých netradičních autorských děl (komiksoví průvodci městy s P Braunovou, vydávání šumperských Pohádkových lístečků... ), a zejména při stovkách vzájemných setkání, které pro autory a čtenáře organizují knihovny při takových příležitostech, jako je festival Jičín - město pohádky (s mnohaletou tradiční Tvůrčí knihovnickou dílnou, o niž se zasloužily Alena Pospíšilová a druhá předsedkyně klubu Lída Košťálová a na které se zdravé jádro klubu léta pravidelně setkávalo a setkává), právě probíhající cesty S básníkem v báglu s I. Březinovou, Spanilé jízdy jihočeského klubka atd.

Děckaři spolupracují také s nakladateli, vydavateli a knihkupci, a to nejen na Dni pro dětskou knihu, ale též podpůrnými a doprovodnými programy při knižních trzích (např. Veletrh dětské knihy v Liberci, kde klubko Libereckého kraje pravidelně velmi významně přispívá k odbornému i doprovodnému programu); o anketě SUK jsem se již zmiňovala - a tak by se dalo pokračovat dále.

Rozhodujícím partnerem při podpoře čtenářství jsou samozřejmě školy. Vyjmenovávat společné projekty by asi samo zabralo několik čísel Bulletinu a některé, například ty havířovské, už byly zmíněny. Stačí možná připomenout, že Noc s Andersenem už s knihovnami realizuje přes 260 škol... Velmi pozitivním momentem je v posledních letech také spolupráce členů klubu a dalších děckařek knihoven s některými oborovými školami (Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě ad.), ze kterých vznikají projekty jako Knihožrouti v Městské knihovně v Nové Včelnici - a tyto projekty a nápady se prostřednictvím KDK dál šíří. Spolupráce s oborovými školami také pomáhá ve vzdělávání děckařů (viz např. loňský seminář o biblioterapii organizovaný stejně jako desítky dalších vzdělávacích aktivit jednou ze zakládajících členek klubu Janou Nejezchlebovou).

Atraktivními partnery jsou i interpretační umělci - herci a recitátoři. Kromě tradičního čtení a hraní se stávají patrony akcí, jejich mediálními tvářemi; případně, jak již bylo zmíněno, dostávají od dětí a knihoven různá ocenění (projekt zlínského klubka Čteme s Listováním, Noc s Andersenem, Kde končí svět atd.).

Velmi pozitivní výsledky nese zejména v poslední době spolupráce s komerčními firmami. Za všechny uveďme dlouhodobě skvělou spolupráci KDK s firmou 3M Česko na soutěži Kamarádka knihovna, jejíž třetí ročník byl právě vyhlášen.

Přirozeným partnerem i v oblasti podpory čtenářství jsou klubu neziskové organizace a občanská sdružení. Dokladem toho jsou aktivity klubových knihoven v kampaních Celé česko čte dětem a Rosteme s knihou, spolupráce s Obcí spisovatelů a především s Českou sekcí IBBY, ale také s organizacemi lidí se zdravotním znevýhodněním či lidí nemocných, s domy dětí, pečovatelskými domy, kluby seniorů, zájmovými sdruženími dětí, mateřskými centry (některá jsou zřizována při knihovnách) atd. atd.

Dokončení příště

Zlata Houšková

Obsah

 

SKIP