BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Mozaika

Národní týden trénování paměti v Městské knihovně Litomyšl

Letos jsme se již počtvrté zapojili do "Národního týdne trénování paměti" (NTTP), který pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v rámci celosvětové akce "Týden uvědomění si mozku" (Brain Awareness Week). Cílem této akce je, jak říká předsedkyně společnosti ing. Dana Steinová: "Dát šanci naprosté většině populace, aby se přesvědčila, že to s kvalitou její paměti zdaleka není tak zlé, jak by se mohlo na první pohled zdát."

V Městské knihovně Litomyšl kurzy trénování paměti probíhají už od roku 2007. Na počátku byly zaměřeny pouze na seniory. Ze seniorské generace se zapojili a zapojují aktivní, tvořiví a vzdělaní lidé, kterým dělá starost občasné zapomínání. Navíc tito lidé buď odchodem do důchodu, nebo ztrátou partnera trpí pocitem izolace a v  účasti na kurzech trénování paměti nebo i jiných aktivitách vidí možnost najít si nové přátele. V současnosti pořádáme kurzy nejen pro seniory, ale i pro veřejnost a další skupiny.

V rámci letošního NTTP jsme se především zaměřili na dva generační protipóly. První program byl určen seniorům v domě s pečovatelskou službou. Druhý dětem, které navštěvují dětské oddělení naší knihovny.
Letos jsme uspořádali akce i mimo prostory knihovny. "Výjezdní" ukázková hodina v knihovně v Brandýse nad Orlicí byla určena všem, kteří mají o tuto problematiku zájem. Ukázková hodina trénování paměti určená obyvatelům DPS Litomyšl se odehrála přímo mezi našimi čtenáři v jejich domácím prostředí. Procvičovala se pozornost, krátkodobá i dlouhodobá paměť, fantazie a tvořivost, asociační a logické myšlení, a nakonec se ukázalo, že to s jejich "hlavou" doopravdy není tak špatné, jak si někdy myslí. Společně jsme se zasmáli a domluvili se, že v hodinách trénování paměti budeme pokračovat i  v  dalších měsících tohoto roku, když knihovna "přijede za nimi".

Celý den byl věnován dětem. Připravili jsme program nazvaný "Hrátky s pamětí, aneb, Překážková dráha pro vaši hlavu". Pomocí různorodých úkolů jsme procvičili levou i pravou mozkovou hemisféru a různé druhy paměti. Naše "překážková dráha" měla několik stanovišť - děti například skládaly tangramy, písmenkové domino, vzpomínaly, co bylo ukryto v kufru, měli podle obrázku poznat a vysvětlit některá naše přísloví nebo přečíst obrázkový text. Bavili se nejen malí návštěvníci, ale i paní učitelky a rodiče. A proč toto zaměření na děti? Dnes už se ví, že mozek má schopnost vytvořit tzv. kognitivní rezervu (kognitivní - poznávací, kognitivní procesy - např. paměť, učení, pozornost...), která je svého druhu a svým způsobem prevencí a pomocí v případě Alzheimerovy choroby nebo nějakého jiného druhu demence, úrazu hlavy, CMP... No a na této kognitivní rezervě je dobré začít pracovat co nejdříve, už od útlého dětského věku. Jak se říká "co se v mládí naučíš... ".

Kognitivní trénink je, jak potvrzuje praxe, aktivita pro všechny, která motivuje a baví jak děti, rodiče tak i prarodiče. Ideální způsob dozvědět se o sobě i o světě něco nového.

Iva Pekníková

Obsah

 

SKIP