BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor

  1. Kromě všeobecného středoškolského základu v rozsahu stanoveném schválenými osnovami sleduje výuka získání základních teoretických znalostí oboru a dále osvojení praktických dovedností zejména z  oblasti organizace informačního fondu (včetně katalogizace) a práce se čtenářem. Důraz je kladen i na nadstandardní znalosti z oblasti práce s informačními technologiemi, na základy vlastní publikační činnosti, nebo na orientaci v problematice nových médií.

  2. Pouze denní studium - celkem 105 studentů

  3. Ano, zejména se snažíme udržovat kontakt s těmi, kteří nastoupili do knihoven. Větší část studentů ovšem pokračuje ve studiu na vysokých školách.

  4. Lorencová, Veronika Historie a současnost muzejních knihoven (se zvláštním zřetelem na knihovnu Muzea Jindřichohradecka)
    Jedličková, Simona Diferencovaný přístup v poskytování informačních služeb a specifika práce s nevidomými čtenáři
    Kudrlová Jana Problematika využívání informačních zdrojů na příkladu konkrétního předmětu s ohledem na zavádění Rámcových vzdělávacích programů

  5. Velmi kladně, knihovny nám vychází vstříc jak při nácviku pořádání akcí pro dětské čtenáře, tak při zajišťování odborné praxe. V prvním případě bych ráda jmenovala MěK Tábor, MěK Soběslav nebo knihovnu v Nové Včelnici, v druhém případě vyjmenovávat nelze, protože v podstatě na všech pracovištích čtyř krajů přistupují knihovníci a knihovnice k praktické výuce studentů s maximální zodpovědností a především s nutnou dávkou trpělivosti - za což jim patří náš dík.

PhDr. Daniela Novotná

Obsah

 

SKIP