BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Obchodní a bankovní akademie Karviná

 1. Absolvent oboru "Informační systémy" (název oboru je akceptován již podle nového ŠVP) se uplatní ve skupině povolání zaměřených na knihovnictví. Uplatní se v knihovnách všech typů, v nakladatelstvích a vydavatelstvích. Od nového školního roku 2010/2011 máme v úmyslu výběrově obohatit výuku o nakladatelskou a vydavatelskou činnost. Dále se může uplatnit na specializovaných informačních pracovištích (informační centra, informační střediska), v archivech, muzejích, v agenturách celoživotního vzdělávání, v oblasti veřejné správy, organizacích a institucích, kde mino jiné uplatní znalosti z oblasti vedení spisové služby.

 2. Na naší škole se již desátým rokem realizuje tento studijní obor jen denní formou výuky a je dosud jediný na severní Moravě. Mohu Vám poskytnout statistické údaje o počtech absolventů a studentů našeho oboru:
  Rok 2008 - 16 absolventů
  2009 - 13 absolventů
  2010 - bude skládat maturitní zkoušku13 studentů.
  Studium tohoto oboru je vcelku náročné a vybírají si ho proto žáci, kteří jsou výhradně společenskovědně nadáni, mají vztah k českému jazyku, ke krásné i naučné literatuře a k informacím obecně. Exaktní a přirodovědné obory nejsou jejich "parketou", přesto se v nich musí umět orientovat.

 3. Ano, sledujeme. V první fázi po absolvování maturitní zkoušky odevzdávají absolventi výchovné poradkyni dotazník, kde uvedou, na kterou vysokou školu byli skutečně přijati nebo kam nastupují do praxe. Druhá fáze je o tom, jak se daří našim absolventům na vysokých školách, v životě nebo v práci a funguje na úrovni dobrých mezilidských vztahů učitel x žák i po maturitě. Mnozí studenti se rádi vracejí na školu jen tak "pokecat" s učiteli, případně pro rady a názory pro VŠ studium nebo pro život samotný. Třetí fáze komunikace je v počítačové rovině přímo na naši webovskou adresu školy - třeba i po letech.

 4. Studium je čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou.

 5. Spolupráci s veřejnými knihovnami a s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě hodnotím ve velmi pozitivní rovině. Regionální knihovna v Karviné nabídla naší škole spolupráci, a to formou využívání studovny v pobočce Karviná 8-Hranice jako knihovnické pracoviště pro pravidelnou výuku praxe studentů. V rámci výuky se zúčastňujeme v knihovně besed a zajímavých přednášek, které svým obsahem navazují na odborné předměty či problematiku informačních služeb.Za zmínku stojí také spolupráce v oblasti personálního managementu - uvolněná pracovní místa v knihovně a jejích pobočkách jsou formou výběrového řízení; nabízena našim absolventům oboru.
  V našem regionu spolupracujeme rovněž s dalšími veřejnými knihovnami, a to s městskými knihovnami v Orlové, Českém Těšíně, Havířově a s Knihovnou města Ostravy, které se úspěšně podílejí na zajišťování souvislé praxe studentů 3. a 4. ročníků. Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě navštěvujeme v rámci přednášek a exkurzí v oddělení speciálních fondů, v oddělení služeb čtenářům a multimediální bibliografické pracoviště. Přednášky a exkurze jsou vždy naplánovány tak, aby navazovaly na potvrzení znalostí teorie a praxe v odborných předmětech.

Jarmila Beníčková

Obsah

 

SKIP