BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Střední odborná škola Luhačovice

 1. Absolventi našeho oboru Informační služby v knihovnách a veřejném sektoru najdou uplatnění na pozici středních odborných pracovníků všech druhů a typů knihoven, informačních středisek, na pozici dokumentaristů, bibliografů a rešeršérů. Naše zaměření je tedy poněkud širší, aby mohli pracovat i ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a s informačními systémy i znalost cizích jazyků. Absolvent je připraven i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, kromě odborných oborů zejména v oborech humanitního zaměření (bohemistika, historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.), dále v oborech multimediálních komunikací, marketingu a managementu apod.

 2. 120 (30 v každém ročníku denního studia, dálkové nevedeme)

 3. Ano, zejména jejich cesty po VŠ (zkoušejí to téměř všichni, nebo spíš všechny)

 4. Vybrali jsme ty nejzdařilejší z loňského roku:
  Šedá literatura a její význam
  Restaurování, konzervace a ochrana dokumentů
  Služby pro zrakově a sluchově znevýhodněné
  Srovnání dvou vysokoškolských knihoven

 5. Až na výjimky skvělá, zejména s většími regionálními knihovnami a s univerzitní knihovnou UTB ve Zlíně.
  Pro podrobnější seznámení lze nahlédnout do našich ŠVP na adrese: http://www.sosluhac.cz/upload.cs/3/35ee1ba4_0_svp_inf.pdf

PaedDr. Karel Milička

Obsah

 

SKIP