BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb Brno

 1. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 v současné době nabízí vzdělávací program Informační systémy, se zaměřením na knihovnictví a zpracování informací. Forma vzdělávání je denní, délka trvání studia 3 roky. Připravujeme akreditaci vzdělávacího programu s názvem Informační služby a knihovnictví se zaměřením na obor Knihovnické a informační služby a Kulturní dědictví. Výuka nově akreditovaného vzdělávacího programu by měla být zahájena ve školním roce 2010/2011.

 2. Realizována je pouze denní forma studia, předpokládaná kapacita je 145 studentů.

 3. Uplatnění absolventů našeho oboru sledujeme prostřednictvím vedoucího oborové skupiny. V roce 2006 byla dokonce zpracována absolventská práce na téma Uplatnění absolventů oboru Informační systémy 72-41-N/003 na trhu práce.

 4. Poláková, Jana. Zámek Uherčice. 2009.
  Šlichtová, Lenka. Mgr. Otakar Kudlík. 2008.
  Polická, Jana. Uplatnění absolventů oboru Informační systémy 72-41-N/003 na trhu práce. 2006.
  Některé absolventské práce byly také opublikovány, a to např. Radvanová, Michaela. Špilberk v pověstech. Brno: Doplněk, 2001. 121 s.
  Nyní dvě studentky v rámci své absolventské práce vytvářejí literární rešerši pro potřeby výzkumu, který realizuje Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích - detašované pracoviště Brno.

 5. Spolupráce s knihovnami je oboustranně prospěšná. Studenti jsou seznamování na pracovištích s nejnovějšími trendy, a to jak při organizování odborných praxí, tak také na exkurzích, seminářích, školeních či instruktážích. Naši studenti pak pomáhají v knihovnách s organizací kulturních či vzdělávacích akcí, jako jsou přednášky, výstavy nebo konference.

B. Sedláková

Obsah

 

SKIP