BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Kabinet informačních studií a knihovnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 1. Výuka informačních studií a knihovnictví v  Brně propojuje cíle podporovat rozvoj oborových služeb, neziskových aktivit a dovedností potřebných pro úspěšné uplatnění v komerční sféře a  práci s moderními informačními technologiemi. Vzdělávání je stále více stavěno na situačním učení a projektové výuce (aplikační semináře), důraz je také kladen na rozvoj sociálních dovedností (ACROSS - Akademické centrum rozvoje soft skills) a podporu inovativní kultury, která propojí akademické prostředí s aplikační sférou (centrum PARTSIP - Partnerská síť informačních profesionálů). K hlavním trendům ve výuce v současnosti patří rozvoj:
  -   informační gramotnosti, zaměřená nejen na studenty oboru, ale i na celou akademickou obec (např. Centrum NAKLIV - Národní klastr informačního vzdělávání ČR). Na zajišťování zvýšení informační gramotnosti participují i samotní studenti a ověřují si tak nabyté dovednosti v praxi. Informační vzdělávání je mimo jiné rozvíjeno v nově realizovaných kurzech Informační vzdělávání, Kurz práce s informacemi, Kurz práce v nakladatelství.
  -  metod organizace práce a znalostí (sociální a komunitní informatika, informační ekologie, organizace znalostí, nové technologie v knihovnictví)
  -  strategického rozhodování a managementu (znalostní management, znalostní ekonomie, webová analytika, konkurenční zpravodajství)
  -  nových informačních a knihovních služeb (zameřeno nejenom teoretického, ale i aplikovaného výkumu. Jedná se např. o projekt Bibliohelp, Čtesyrád, Audioknihy.net, VIAKISK, atd)

 2. Celkový počet studentu v bakalářské a magisterské formě je 365. Z toho cca dvě třetiny jsou studenti na prezenční formě a třetina studenti na kombinované formě.

 3. Sledujeme a snažíme se být nejenom v kontaktu, ale přitahovat i naše absolventy zpátky do procesu vzdělávání a výzkumu. Každe dva roky taky probíhá šetření o uplatnitelnosti absolventů, kde nás také zajímá zpětná vazba na přínosnost studia pro jejich profesní kariéru.

 4. Těžko vybrat, podle mého jsou všechny témata, které schválíme, zajímavá (pro studenta, pro kabinet, pro obor). Ale seznam schálených projektů diplomových prací naleznete na stránkách http://kisk.phil.muni.cz/archiv-praci

 5. Deklarovaná vůle a ochota ke spolupráci tu jsou. V jednotlivých případech (spolupráce s UK FF, MZK či KJM) se nám to daří velmi dobře, ať to jsou společné projekty, přednášky, praxe či stáže. V širším kontextu (spolupráce např. se SKIP) by to mohlo být určitě systematičtšjší a propracovanější. Bereme to nicméně jako výzvu. Jak jsem již psal - spolupracovat chceme, teď si jen musíme najít čas a určit priority.

PhDr. Petr Škyřík

Obsah

 

SKIP