BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Redakce Bulletinu SKIP se rozhodla zmapovat situaci v knihovnickém a informačním školství v ČR. Obrátila se tedy na všechny střední, vyšší odborné a vysoké školy, které mají ve svém programu knihovnictví a informační služby. A představte si, že takových škol našla dvanáct. Obrátila se na ně s následujícími otázkami:

  1. Kam je směřována výuka v oboru?
  2. Kolik je studentů našeho oboru? Pokud se realizuje denní i dálkové studium, rozdělit tyto počty
  3. Sledujete absolventy našeho oboru po nástupu do praxe?
  4. Můžete uvést alespoň tři příklady zajímavých závěrečných prací Vašich studentů?
  5. Jak hodnotíte spolupráci s knihovnami?

Ne všechny odpověděly, nejvíce nás mrzí, že nedošly odpovědi ze Slezské univerzity v Opavě. Protože Kabinet knihovnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně začal před několika lety s tzv. Učeným hádáním, setkáním představitelů vysokých a vyšší odborných škol s knihovnickým či informačním programem, obrátila se redakce na vedoucího tohoto kabinetu PhDr. Petra Škyříka s dvěma otázkami, vyplývajícími z odpovědí, které si můžete přečíst na následujících stránkách. Zde jsou otázky redakce (R) a odpovědi Dr. Škyříka (S):

R: Překvapil mne počet škol vyučujících knihovnictví a informační


S: Začnu oklikou. Již několik kolegů z jiných vědních oborů mi říkalo, že velmi rádo spolupracuje s knihovnickou komunitou, že jim připadají na rozdíl od jejich domovského oboru profesní i osobní vztahy lepší, čistší, bez sobeckosti a pocitu falešné konkurence. Podobně to vnímám i u knihovnických škol. Žádná zapřísáhlá rivalita a neuznávání toho druhého. Každá škola se nějak profiluje, vzájemně se doplňujeme a žijeme v souladu a v přízni. Samozřejmě mohli bychom lépe provázat naše kurikula, sdílet studijní obory a lektory, pořádat společné projekty a konference a setkání. Takové vlaštovky tady sice jsou, ale ne na systémové úrovni. Nicméně cítím, že vůle tu je, jen si najít čas a určit si priority.

R: Domníváte se, že by bylo možné - z Vašeho pohledu - rozšířit dnešní jakž takž spolupráci SKIP a škol a jakým směrem?

S: Potřebné i nutné (pro školy, SKIP i praxi) to jistě je. Těch směrů je určitě více, namátkově např.:
-  propojení terciárního a profesního vzdělávání
-  spolupráce na projektech, kde se naše cesty potkávají (podpora čtenářství, komunitních rolí knihoven...)
-  společná práce na výzkumných plánech a záměrech
-  větší zapojení studentů do dění kolem SKIP.

R: Dík a nyní už odpovědi ze škol.

Obsah

 

SKIP