BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Valná hromada 2010

Do rámečků

V rámci regionálních valných hromad byli odměněni zasloužilí členové SKIP za práci ve prospěch knihoven a SKIP.

Praha
Titulem Pražská knihovnice byla odměněna
Iluše Cejpková

Plzeň
Ocenění za dlouholetou a obětavou činnost ve prospěch veřejného knihovnictví Plzeňského kraje
Mgr. Janě Čechové
Marii Gillové z Městské knihovny ve Staňkově
Vlastě Hauserové z Městské knihovny
Boženy Němcové v Domažlicích

Ladislavu Novákovi, Obecní knihovna Líšťany
Marii Polenové z Místní knihovny Třebomyslice
PhDr. Dagmar Svatkové

Velká Morava
Titul Velkomoravský knihovník získaly
Svatava Pilařová,
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Mgr. Daniela Ptáčková,
Regionální veřejná knihovna ve Vsetíně

Moravskoslezský a olomoucký region
Ocenění za aktivity ve prospěch
veřejných knihoven a SKIP získali
Zdeňka Daňková, Městská knihovna Šumperk
Jana Galášová, Městská knihovna Český Těšín
Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Dana Kochová, Městská knihovna Havířov
Dana Nalepová, firma Lanius
Anna Nowaková, hospodářka SKIP 10
Alena Zubková

Obsah

 

SKIP