BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Valná hromada 2010

V regionech

Tři roky uběhly a máme to zase tady! Čas valných hromad nastal. Té velké červnové v Praze předcházejí všechny menší regionální. Jak to s nimi tedy bylo?

Region 01 Praha
RVH proběhla 18.3.2010 v Národní knihovně v Praze. Přítomno bylo 32% členů. Region má nového předsedu. Stal se jím Michal Záviška (Národní knihovna Praha). Při RVH byl jako již tradičně udělován titul Pražská knihovnice/Pražský knihovník, letos byla oceněna paní Iluše Cejpková.

Region 02 Střední Čechy
RVH se konala 17.3.2010 v Knihovně města Mladá Boleslav za účasti 44 členů. Novou regionální předsedkyní se stala Mgr. Lada Schovánková z Městské knihovny Beroun. Součástí programu byla návštěva Vysoké školy Auto Škoda Mladá Boleslav a její knihovny.

Region 03 Jižní Čechy
RVH 3.2.2010 se uskutečnila v čerstvě otevřené Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za přítomnosti 58 % členů. I tento region má novou předsedkyni - paní Ivanu Troupovou z Městské knihovny Český Krumlov. Účastníci konference vyslechli přednášku Mgr.Zlaty Houškové "Knihovna jako obývák města". Na konferenci přišli i velmi zajímaví hosté: hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a předseda jihočeského Spolku pro obnovu venkova Jan Mařík.

Ilustrace

Region 04 Plzeňský kraj
RVH 23.3.2010 proběhla ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni. V tomto regionu předsedkyně zůstala nezměněna - Mgr. Hana Hendrychová z SVK Plzeň. Oceněno bylo 5 zasloužilých pracovníků veřejných knihoven kraje.

Region 05 Severní Čechy - okresy Chomutov, Louny, Most
RVH hostilo 9.3.2010 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov. Přítomno bylo 68% členů, kteří zvolili novou předsedkyni. Stala se jí Mgr. Marta Jeřábková z Městské knihovny Most

Region 06 Severní Čechy - okresy Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem
RVH proběhla 3.3.2010 v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Hromada měla vysokou účast - 71% individuálních a 84% kolektivních členů. V čele zůstává staronová předsedkyně Alžběta Tománková ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. Labem. Jednání byly přítomny i 2 osoby z krajského úřadu.
Region 07 Severní Čechy - okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec
RVH se konala 2.3. 2010 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Přítomno bylo 27 individuálních členů a 10 zástupců členů institucionálních, což představuje 46% členské základny. Novou předsedkyní RV SKIP 07 byla zvolena PhDr. Dana Kroulíková (MK Česká Lípa).

Region 08 Východní Čechy
RVH přivítala 16.2.2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Přítomno bylo 60 členů. Novou regionální předsedkyní je Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové. Hostem hromady byla celé dopoledne Bc. Jaroslava Vydarená z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. RVH pokračovala odpoledním seminářem Storytelling v knihovnické praxi.

Region 09 Velká Morava
RVH se uskutečnila 4.3.2010 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně za přítomnosti 28% členů. Předsedkyní zůstává Ing. Libuše Nivnická. Na hromadě se udělovaly ceny. Titul Velkomoravský knihovník obdržela Svatava Pilařová (Krajská Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a Mgr. Daniela Ptáčková (Regionální veřejná knihovna ve Vsetíně).

Region 10 Severní Morava
RVH proběhla 3.3.2010 v zasedací síni Magistrátu města Přerova za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Předsedkyní byla opětovně zvolena Mgr. Jana Galášová z Městské knihovny Český Těšín. A i zde se udělovaly ceny - Pamětní listy SKIP 10 pro 7 nejaktivnějších členů organizace.

Ilustrace

Region 11 Karlovy Vary
RVH se konala 17.3.2010 v Krajské knihovně Karlovy Vary za účasti cca poloviny členské základny. Předsedkyní zůstává Mgr. Marie Mudrová z Městské knihovny v Chebu. Závěr RVH patřil ředitelce knihovny v Chodově Haně Němčičové a její prezentaci Facebook, to je peklo! Včetně praktického návodu, jak do toho.

Ilustrace

Bilance
Z 11 regionů se v 6 změnilo vedení. Máme 1 nového předsedu, 5 nových a 5 staronových regionálních předsedkyň. Došlo k "omlazení". Některých jednání se zúčastnili i zajímaví hosté jako např. hejtman jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Řada regionů využila této příležitosti a vyznamenala zaslouzilé členy (podrobně v rubrice Do rámečků). Řada jednání byla obohacena exkurzí, seminářem atd. Na sestavení této zprávy se podíleli všichni regionální předsedové. Někteří podali info velmi podrobné. Omlouvám se za nutné krácení. Kontakty na nové předsedy regionálních výborů SKIP najdete na webu SKIP http://skip.nkp.cz/kdoPreRV.htm.

Kateřina Hubertová


Obsah

 

SKIP