BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Valná hromada 2010

Srdečně Vás zveme na 7. valnou hromadu SKIP s odborným programem. Valná hromada se uskuteční 16. června 2010 v Městské knihovně v Praze u příležitosti 20. výročí znovuzaložení SKIP v roce 1990. Valná hromada SKIP bude spojena s odborným programem, který byl připraven ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, Národní knihovnou ČR a Národní technickou knihovnou. Ve dnech 14-15.6. se uskuteční odborná konference v Městské knihovně v Praze - Digitalizace aneb Konec oslím uším a 15.6. v Národní technické knihovně konference Knihovny - média - komunikace. Na obě akce jste srdečně zváni. Všichni se na valnou hromadu SKIP sejdeme ve velkém sále Městské knihovny v Praze. Našimi partnery bude firma SKANSKA, Národní knihovna ČR, Městská knihovna v Praze a Národní technická knihovna, které budete moci v průběhu konference navštívit. Na konferenci se rovněž setkáte ze zástupci knihovnických spolků ze Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny.

Program setkání k 20. výročí SKIP s valnou hromadou:

 • 14. - 15.6. Konference Digitalizace aneb Konec oslích uší - Městská knihovna v Praze, velký sál, Mariánské náměstí, Praha 1
 • 15.6. Konference Knihovny a rock 'n' roll - Národní technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6, Praha 6
 • 15.6. Společenský večer SKIP - Národní knihovna ČR, Révové nádvoří, Klementinum 190, Praha 1
 • 16.6. Valná hromada SKIP - Městská knihovna v Praze, velký sál, Mariánské náměstí, Praha 1

Valná hromada

Termín konání: 16. června 2010
Místo konání: Městská knihovna v Praze, velký sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Prezence: 8.00 - 9.30 hod.
Zahájení: 9.30 hod.
předpokládaný konec zasedání: 14.00 hod.

Program

Jednání moderuje Mgr. Zlata Houšková, tajemnice SKIP

 • Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí
 • Zpráva o činnosti
 • Zpráva o hospodaření, zpráva dozorčí komise, diskuse ke zprávám
 • Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise, volby
 • Přestávka
 • 20 let SKIP
 • Návrh Programového prohlášení na léta 2010 - 2013, diskuse
 • Vyhlášení výsledků voleb
 • Usnesení, závěr

Knihovny a rock 'n' roll

Odborná konference k příležitosti 20. výročí obnovení činností SKIP a 7. Valné hromady SKIP

Termín konání: 15. června 2010
Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6, Praha 6
Moderuje: Mgr. Jaroslava Štěrbová

Program

Není dosud upřesněn, vystoupí zahraniční hosté, např. Gerald Leitner, president EBLIDA, a řada předních českých kihovníků

Digitalizace aneb Konec oslích uší

Konferenci "Digitalizace aneb Konec oslích uší" pořádá Městská knihovna v Praze. Program konference včetně registrace naleznete na http://osliusi.mlp.cz/
Účastníci 7. valné hromady SKIP jsou na konferenci srdečně zváni.


Obsah

 

SKIP