BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

V polovině června se podstatná část členů SKIP sejde v Městské knihovně v Praze na sedmé valné hromadě. Valná hromada je vždy příležitostí pro ohlédnutí zpět, ale především impulsem k novému nastartování různých spolkových aktivit v příštích třech letech. Opět dojde k podstatné výměně vedení SKIP jak na regionální, tak i centrální úrovni, a proto bychom se mohli těšit na nové tváře, neotřelé nápady i intenzivnější nasazení.

Místo i čas konání valné hromady je více než symbolické, protože právě před dvaceti lety obnovil SKIP ve velkém sále Městské knihovny svou činnost. Ještě dnes mám v živé paměti vzrušenou atmosféru, která tehdy panovala v přeplněném sále. Věřím, že i letos se nám podaří sál bezezbytku naplnit. Napětí bude jistě o něco menší, ale o to zajímavější může být srovnání našich přání z roku 1990 a skutečnosti roku 2010. SKIP se postupem let stal solidně pracujícím spolkem lidí i institucí, které usilují o rozvoj knihoven. Je možné, že některá tehdejší přání zůstala nevyslyšena, ale to neznamená, že bychom nemohli opět snít a své sny si v příštích letech také splnit.

Vít Richter


Obsah

 

SKIP