BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Jaroslav Prskavec (1930 - 2009)

Jaroslav PrskavecJaroslav Prskavec přišel v roce 1962 do Ústí nad Labem z  náchodského okresu, kde působil jako osvětový inspektor. Byl jmenován do funkce ředitele Krajské knihovny Maxima Gorkého. Dokázal zajistit pro knihovnu dobré finanční podmínky a bylo možné zvýšit počet pracovníků. Tím došlo k výraznému zkvalitnění odborné činnosti. Z titulu funkce ředitele krajské knihovny byl členem celostátní komise pro soutěž "Budujeme vzornou lidovou knihovnu". V letech 1968 - 70 byl členem SKIP. Knihovna v roce 1968 - 1969 nezůstala stranou aktuálního dění. Po stranických prověrkách musel proto Jaroslav Prskavec v roce 1970 z funkce ředitele odejít. Rodina se z Ústí nad Labem odstěhovala do Vejprt, kde bývalý ředitel knihovny pracoval i s manželkou v elektroželezářství. Později se Prskavcovi vrátili do rodných Východních Čech. Do knihovny se už nikdy nevrátil, i když, podle slov jeho manželky, na léta prožitá v ústecké knihovně velice rád vzpomínal. Stejně jako na něho vzpomínají jeho spolupracovnice a spolupracovníci jako na férového spravedlivého šéfa a slušného člověka.


Obsah

 

SKIP